Hoe pas je BiSL toe voor Workforce Planning software?

BiSL is een bekend framework voor de uitvoering van functioneel beheer. Dat maakt dit raamwerk relevant voor organisaties die informatiesystemen zoals Workforce Planning software gebruiken.

In een ideale situatie is deze software geselecteerd en geïmplementeerd aan de hand van belangrijke BiSL-principes. In dit artikel lees je wat BiSL precies is en hoe je het kunt toepassen om meer uit je Workforce Planning software te halen.

 

Wat is BiSL?

BiSL staat voor Business Information Services Library en wordt gezien als dé standaard om invulling te geven aan functioneel beheer. De focus ligt hierbij op de gebruikersorganisatie, die bedrijfsapplicaties waaronder Workforce Planning software gebruikt om dagelijkse taken beter en efficiënter uit te voeren.

Omdat de gebruiker bij BisL centraal staat, draait het in dit framework sterk om het optimaliseren van de informatievoorziening. Dit is in het belang van de individuele gebruiker, maar ook in dat van de overkoepelende organisatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vanuit een gebruiksoptiek vertalen van behoeften in het bedrijfsproces naar concrete ICT-oplossingen.

Het streven naar een betere informatievoorziening en effectievere ICT-oplossingen maakt BiSL bij uitstek geschikt voor organisaties die op dit vlak een helder langetermijnplan hebben. Dit zijn veelal middelgrote of grote organisaties die op zoek zijn naar een bewezen leidraad voor functioneel beheer en die reeds werken met of behoefte hebben aan Workforce Planning software.


Wil je direct een verloren investering van tijd en geld besparen bij het functioneel beheer van Workforce Planning software? Download dan gratis onze whitepaper met daarin de valkuilen en tips.


 

Hoe werkt het toepassen van BiSL?

Het BiSL-raamwerk bestaat uit drie niveaus, waarin respectievelijk richtinggevende, sturende en uitvoerende processen worden beschreven. Op richtinggevend niveau wordt de invulling van de informatievoorziening op lange termijn bepaald. Ook worden plannen gemaakt voor een effectieve inrichting en afstemming van belangrijke processen en informatiesystemen in de organisatie.

Het sturende niveau is de brug tussen deze toekomstvisie en de uitvoerende processen. Op dit niveau draait het om het in kaart brengen van onder meer kosten en baten, kwaliteit van de informatievoorziening en afspraken met leveranciers zoals die van de Workforce Planning software. Uiteindelijk resulteert dit in een concrete planning van activiteiten binnen de organisatie.

Het uitvoerende niveau is de onderste laag in het BiSL-framework en richt zich op het dagelijkse gebruik van de informatievoorziening. Gebruikers worden hierbij ondersteund middels training, documentatie, nieuwsbrieven en afhandeling van vragen en feedback. Ook het vormgeven en doorvoeren van veranderingen in het functioneel beheer is onderdeel van dit uitvoerende proces.

 

Waarom BiSL toepasssen bij Workforce Planning software?

Organisaties die werken met Workforce Planning software zijn gebaat bij een goed functioneel beheer van de informatievoorziening. BiSL biedt een solide raamwerk waarop dit soort organisaties verder kunnen bouwen en heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen. De voordelen van het toepassen van BiSL zijn dan ook legio.

Niet alleen krijgt een organisatie dankzij toepassing van dit raamwerk duidelijk inzicht in de kosten, maar ook in de opbrengsten van applicaties zoals de Workforce Planning software. Hierbij krijgen gebruikers een betere ondersteuning en kunnen ze met hun vragen of klachten altijd terecht bij een deskundig en behulpzaam functioneel beheerder.

Dankzij BiSL zijn er bovendien niet alleen voordelen op korte termijn, maar ook op lange termijn voelbaar in de hele organisatie. Zo is er meer duidelijkheid over geplande wijzigingen in de informatievoorziening en worden hier zoveel mogelijk eindgebruikers bij betrokken. Hierdoor ontstaat er intern meer draagvlak voor vernieuwing en verloopt de implementatie vlekkeloos.

 

Meer weten over BiSL en Workforce Planning software?

Planbizz helpt grote organisaties binnen uiteenlopende sectoren al jarenlang bij het functioneel beheer van Workforce Planning software. Dankzij onze unieke kennis van BiSL in de context van verschillende branches kunnen we ook jouw organisatie helpen om meer uit de informatievoorziening te halen. Nieuwsgierig? Plan een virtueel ambitiegesprek in en ontvang vrijblijvend advies op maat.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is de oprichter van Planbizz. Al meer dan 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om succesvoller te worden met de best passende Workforce Planning software. Naast zijn werk voor en bij opdrachtgevers, schrijft hij ook waardevolle content waarmee organisaties verder kunnen groeien.

Gerelateerde artikelen

Hoe stem ik plannen rondom planningssoftware op elkaar af?

Hoe stem ik plannen rondom planningssoftware op elkaar af?

Binnen veel organisaties worden plannen gemaakt die direct of indirect invloed hebben op het gebruik van workforce planning software. Wanneer deze plannen tussen verschillende afdelingen niet of onvoldoende op elkaar worden afgestemd, kunnen ze conflicteren. Het BiSL-proces Informatiecoördinatie is bedoeld om dit scenario te voorkomen door de inhoud en organisatie van plannen op strategisch niveau te coördineren en optimaal op elkaar af te stemmen.
Lees meer
Hoe beheer ik informatieuitwisseling rondom planningssoftware?

Hoe beheer ik informatieuitwisseling rondom planningssoftware?

Binnen organisaties wordt zowel intern als extern steeds meer informatie uitgewisseld. Een belangrijke rol hierin spelen IT-systemen zoals workforce planning software. Doordat er in de keten geen hiërarchie bestaat, is een goede samenwerking tussen ketenpartners noodzakelijk om op een veilige manier het meeste uit de software te halen en continu de juiste optimalisaties aan te brengen. Het BiSL-proces Ketenpartners management faciliteert dit door de samenwerking tussen de eigen organisatie en ketenpartners zo goed mogelijk te definiëren en onderhouden.
Lees meer
Hoe stel ik beleid op rondom planningssoftware?

Hoe stel ik beleid op rondom planningssoftware?

De juiste workforce planning software helpt organisaties om mensen, mensen, middelen en bedrijfsprocessen optimaal op elkaar af te stemmen. Om dit mogelijk te maken, moeten diverse randvoorwaarden binnen de organisatie echter wel op orde zijn. Het BiSL-proces Strategie inrichting IV-functie definieert hoe de besluitvorming over planningssoftware wordt georganiseerd, zodat de organisatie op basis van een samenhangend organisatiemodel concrete beleidskeuzes kan maken.
Lees meer