Een betere capaciteitsplanning in de zorg

Zorg wordt in de eerste plaats geleverd door mensen. Voor elke zorgorganisatie is het daarom van belang dat de juiste medewerkers met de juiste middelen de juiste taken uitvoeren. Helaas leidt schaarste aan personeel in de praktijk vaak tot onderbezetting en daarmee tot ontevreden patiënten en overbelaste medewerkers. Gelukkig is met workforce planning software een uitstekende oplossing voorhanden om de capaciteitsplanning in een zorgorganisatie te verbeteren.

 

Waarom capaciteitsplanning in de zorg?

De schaarste aan gekwalificeerd zorgpersoneel is mede door de coronacrisis een actueel thema. Zorgorganisaties zoals ziekenhuizen en verzorgingshuizen hebben moeite om het personeelsaanbod af te stemmen op de alsmaar toenemende vraag. Een efficiënte sturing op capaciteit is hierdoor essentieel om een goede balans in patiëntenzorg, kostenbeheersing en werkgeverschap te borgen.

Voor veel zorgorganisaties valt er op het gebied van capaciteitsplanning echter nog de nodige winst te boeken. Vaak krijgen zorgmedewerkers te maken met last-minute roosterwijzigingen of weten ze vooraf niet waar ze aan toe zijn. Ook kan uitval van personeel in de praktijk nauwelijks worden opgevangen en lopen zorgkosten vaak hoog op door een inefficiënte omgang met middelen.

De sleutel tot een betere capaciteitsplanning ligt voor de meeste zorgorganisaties in het gebruik van de juiste Workforce Planning software. Deze software helpt bij het optimaal afstemmen van de personeelscapaciteit op de zorgvraag en biedt daarmee een antwoord op veel van de actuele problemen in de zorgsector.


Direct inzicht in alle aanbieders van Workforce Planning software voor zorgorganisaties? Download vrijblijvend onze Planbizz Arena voor een overzicht van alle aanbieders. Inclusief gratis bonuschecklist om de meest gemaakte fouten bij het zoeken naar Workforce Planning software te voorkomen.


 

Hoe werkt capaciteitsplanning in de zorg?

Alleen de aanschaf van Workforce Planning software garandeert nog niet automatisch een optimale capaciteitsplanning. Een goed begrip van de rol die de capaciteitsplanning speelt in het grotere geheel is namelijk nodig om de kracht van de software maximaal te benutten. Zo is een capaciteitsplan altijd onderdeel van het bredere capaciteitsmanagement in een zorgorganisatie.

Binnen het capaciteitsmanagement vertolken niet alleen de capaciteitsplanning, maar ook gerelateerde processen zoals forecasting, roostering, trafficmanagement, verlof- en urenregistratie en rapportage en analyse een belangrijke rol. Een effectieve invulling van deze cyclus kan onderbezetting en onaangename verrassingen bij inroostering van medewerkers voorkomen.

Workforce Planning software helpt zorgorganisaties zoals ziekenhuizen en verzorgingshuizen bij het in goede banen leiden van al deze processen. Zeker in de zorg, waar vaker wordt gewerkt met kleine teams, is dit soort software uitermate nuttig om beleid succesvol te vertalen naar de werkvloer en als zorginstelling ook in deze tijd flexibel en veerkrachtig te blijven.

 

Hoe verbeter ik de capaciteitsplanning in mijn zorgorganisatie?

Een betere capaciteitsplanning met Workforce Planning software heeft voor een zorgorganisatie echter nog vele andere voordelen. Zo vormt een goed capaciteitsplan een solide basis voor zowel een duidelijk beleidskader als een verdere invulling van het planproces. Ook wordt het een stuk eenvoudiger om te sturen op uitval en krijgt de organisatie meer inzicht in procestijden en aantallen.

Het verbeteren van de capaciteitsplanning in een zorgorganisatie begint dan ook met de keuze voor de juiste Workforce Planning software. Elk softwarepakket heeft immers zijn eigen functionaliteiten en workflow, die het pakket meer of juist minder geschikt maken voor toepassing in de bestaande organisatie. Daarnaast moet een applicatie ook voorzien in eventuele toekomstige behoeften.

Wil jij de juiste software kiezen voor de capaciteitsplanning en bijbehorende processen in je zorgorganisatie? Planbizz is de 100% onafhankelijke specialist die vele zorgorganisaties zoals de jouwe succesvol heeft geholpen bij het kiezen van de best passende Workforce Planning software. Benieuwd welke software het beste bij jouw zorgorganisatie past? Vul dan onze gratis keuzehulp in.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is de oprichter van Planbizz. Al meer dan 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om succesvoller te worden met de best passende Workforce Planning software. Naast zijn werk voor en bij opdrachtgevers, schrijft hij ook waardevolle content waarmee organisaties verder kunnen groeien.

Gerelateerde artikelen

Hoe stem ik plannen rondom planningssoftware op elkaar af?

Hoe stem ik plannen rondom planningssoftware op elkaar af?

Binnen veel organisaties worden plannen gemaakt die direct of indirect invloed hebben op het gebruik van workforce planning software. Wanneer deze plannen tussen verschillende afdelingen niet of onvoldoende op elkaar worden afgestemd, kunnen ze conflicteren. Het BiSL-proces Informatiecoördinatie is bedoeld om dit scenario te voorkomen door de inhoud en organisatie van plannen op strategisch niveau te coördineren en optimaal op elkaar af te stemmen.
Lees meer
Hoe beheer ik informatieuitwisseling rondom planningssoftware?

Hoe beheer ik informatieuitwisseling rondom planningssoftware?

Binnen organisaties wordt zowel intern als extern steeds meer informatie uitgewisseld. Een belangrijke rol hierin spelen IT-systemen zoals workforce planning software. Doordat er in de keten geen hiërarchie bestaat, is een goede samenwerking tussen ketenpartners noodzakelijk om op een veilige manier het meeste uit de software te halen en continu de juiste optimalisaties aan te brengen. Het BiSL-proces Ketenpartners management faciliteert dit door de samenwerking tussen de eigen organisatie en ketenpartners zo goed mogelijk te definiëren en onderhouden.
Lees meer
Hoe stel ik beleid op rondom planningssoftware?

Hoe stel ik beleid op rondom planningssoftware?

De juiste workforce planning software helpt organisaties om mensen, mensen, middelen en bedrijfsprocessen optimaal op elkaar af te stemmen. Om dit mogelijk te maken, moeten diverse randvoorwaarden binnen de organisatie echter wel op orde zijn. Het BiSL-proces Strategie inrichting IV-functie definieert hoe de besluitvorming over planningssoftware wordt georganiseerd, zodat de organisatie op basis van een samenhangend organisatiemodel concrete beleidskeuzes kan maken.
Lees meer