3 voordelen van planning software bij duurzaam roosteren

Het duurzaam roosteren van werknemers staat hoog op de HR-agenda. Er gaat geen dag voorbij zonder dat het onderwerp ergens in het nieuws verschijnt. En dat is niet zo gek, want organisaties en instellingen hebben te maken met allerlei ontwikkelingen die hen kritischer naar hun personeelsbeleid laten kijken.

Aan de ene kant vereisen economische en technologische ontwikkelingen steeds meer flexibiliteit, terwijl aan de andere kant vergrijzing van de beroepsbevolking ervoor zorgt dat werknemers langer doorwerken. De benodigde kritische blik van HR-managers resulteert vaak in discussies rondom duurzaam roosteren. Maar wat is duurzaam roosteren nou precies? En hoe kan jouw organisatie of instelling hiermee aan de slag gaan?

Het belang van duurzaam roosteren

Duurzaam roosteren is de mate waarin werknemers hun huidige en toekomstige werk willen en kunnen blijven doen. In de HR-wereld wordt duurzaam roosteren momenteel gezien als een must in plaats van een luxe; een schip is immers zo zeewaardig als zijn bemanning. Duurzaam roosteren heeft concrete meerwaarde voor zowel de organisatie, alsook voor de werknemer zelf. Zo wordt gesteld dat werknemers die goed ingezet worden beter in kunnen spelen op aanpassingen in hun takenpakket, veranderingen in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Gezien de flexibiliteit die vaak door organisaties gevraagd wordt, is dit aanpassingsvermogen zeker nu relevant. Ook resulteert duurzaam roosteren vaak in tevredener werknemers, wat op haar beurt zorgt voor minder ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit. Dat klinkt goed, toch?

Voordelen planningssoftware

Nu de aandacht van duurzaam roosteren steeds verder groeit, verschijnen er op internet steeds meer tips en adviezen hoe je dit kunt aanpakken. Hierin staat meestal de lerende medewerker centraal, die gemotiveerd wordt en zichzelf blijft ontwikkelen. Echter wordt hierin vaak een belangrijk hulpmiddel over het hoofd gezien als het gaat om duurzaam roosteren, namelijk planningssoftware. Maar wat kan planningssoftware hierin betekenen? Wij zetten drie voordelen op een rij.

1. Inzicht

Allereerst maakt de planningssoftware het mogelijk om de formatie van werknemers te vergelijken met het verwachte werkaanbod. Hierdoor krijg je als organisatie of instelling goed inzicht in bijvoorbeeld de onder- en overbezetting. Beide situaties zijn niet bevorderlijk voor de werknemer. Met dit inzicht kan je dus de personeelsinzet en het verwachte werk optimaal met elkaar afstemmen. Dit heeft positieve invloed op de werkomstandigheden van de werknemers.

2. Afstemming vraag en aanbod

Ook het inroosteren van werknemers is één van de onderscheidende kenmerken van planningssoftware. Dit betekent dat de planningssoftware het werkaanbod en de beschikbare medewerkers op elkaar kan afstemmen. Het rooster wordt gevormd op basis van hun beschikbaarheid, vaardigheden en voorkeuren. Een medewerker inzetten op het werk dat zo goed mogelijk bij hem of haar past zorgt voor een hogere kwaliteit van het uiteindelijk geleverde werk. Daarnaast verhoogt dit de medewerkerstevredenheid.

3. Zelfroosteren

Tot slot wordt vaak gesteld dat werknemers tevredener zijn wanneer hun werk goed aansluit op hun privéleven. Zoals in onze blog over zelfroosteren naar voren komt, maakt goede planningssoftware het mogelijk voor werknemers om zelf te beslissen over hun werktijden. Dit levert meer tevredenheid op: een goede balans tussen werk- en privéleven is belangrijk voor het welzijn van de werknemers.

Kortom, duurzaam roosteren wordt steeds belangrijker voor organisaties en instellingen. Naast de voordelen die het oplevert voor de medewerker zelf, vergroot het ook de kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit. Planningssoftware is een geschikt middel dat daaraan kan bijdragen. Ben je benieuwd wat planningssoftware nog meer voor je kan betekenen? Klik dan op de link voor een uitgebreid overzicht en ontdek meer.

Benieuwd naar alle aanbieders van Workforce Planning software? Download dan gratis onze Planbizz Arena.

Benieuwd naar alle aanbieders van Workforce Planning software? Download dan gratis onze Planbizz Arena.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is partner en objectieve expert bij Planbizz. Al meer dan 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn werk voor opdrachtgevers, schrijft hij ook waardevolle content waarmee organisaties hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen.

Gerelateerde artikelen

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Wijzigingen binnen delen van de gebruikersorganisatie hebben gevolgen voor de hele organisatie. Voor organisaties kan het soms lastig zijn om deze ontwikkelingen in kaart te brengen en de organisatiebrede impact ervan accuraat te voorspellen. Het BiSL-proces Informatie portfoliomanagement maakt dit makkelijker door de samenhang bloot te leggen tussen veranderingen in verschillende informatiedomeinen. Dit helpt de organisatie om in alle geledingen voorbereid te zijn op de toekomst en zo wendbaar, flexibel en veerkrachtig te blijven.
Lees meer
Hoe ontwikkel ik toekomstscenario’s voor planningssoftware?

Hoe ontwikkel ik toekomstscenario’s voor planningssoftware?

Gedurende de levenscyclus van een organisatie veranderen doorlopend delen van de gebruikersorganisatie. Denk hierbij onder meer aan bedrijfsprocessen zoals financiën, inkoop, planning en productie. Het BiSL-proces Informatie lifecyclemanagement helpt om deze veranderingen te voorzien en uit te werken in concrete scenario’s. Zo krijgt de organisatie een helder inzicht in de benodigde werkwijzen, functies en workforce planning software voor de toekomst.
Lees meer
Wat betekent technologische ontwikkeling voor planningssoftware?

Wat betekent technologische ontwikkeling voor planningssoftware?

In en rondom organisaties voltrekken ontwikkelingen zich in een rap tempo. Niet alleen ketens en bedrijfsprocessen ontwikkelen zich, maar ook technologische ontwikkelingen gaan tegenwoordig sneller dan ooit. Het BiSL-proces Bepalen technologieontwikkelingen speelt hierop in door in te zoomen op relevante ontwikkelingen op het gebied van workforce planning software. Op basis hiervan kan de organisatie een samenhangend technologiebeleid voor de toekomst ontwikkelen.
Lees meer