Zelfroosteren faciliteren met planningssoftware

Wat is Zelfroosteren? Vandaag de dag wordt de term Zelfroosteren te pas en te onpas gebruikt. Zelfplanning is een vorm van arbeidstijdparticipatie, waarbij de werknemer een grote invloed heeft op zijn of haar werktijden gecombineerd met een grote deelname aan het roosterproces. Zelfroosteren als succesfactor Zelfroosteren heeft de potentie de productiviteit en flexibiliteit van een organisatie en instelling te verbeteren. Zo stijgt de productiviteit vaak gemiddeld met 5 procent. Dit geldt vooral wanneer er gebruik wordt gemaakt van innovatie planningssoftware die zelfroosteren faciliteren. Met werknemerstevredenheid en efficiëntie als gevolg. Werknemerstevredenheid Allereerst neemt de werknemerstevredenheid toe door de ervaren autonomie en…

Wat is Zelfroosteren?

Vandaag de dag wordt de term Zelfroosteren te pas en te onpas gebruikt.

Zelfplanning is een vorm van arbeidstijdparticipatie, waarbij de werknemer een grote invloed heeft op zijn of haar werktijden gecombineerd met een grote deelname aan het roosterproces.

Zelfroosteren als succesfactor

Zelfroosteren heeft de potentie de productiviteit en flexibiliteit van een organisatie en instelling te verbeteren. Zo stijgt de productiviteit vaak gemiddeld met 5 procent. Dit geldt vooral wanneer er gebruik wordt gemaakt van innovatie planningssoftware die zelfroosteren faciliteren. Met werknemerstevredenheid en efficiëntie als gevolg.

Werknemerstevredenheid

Allereerst neemt de werknemerstevredenheid toe door de ervaren autonomie en controle onder werknemers. Deze ervaring wordt gefaciliteerd door planningssoftware die online zelfroosteren mogelijk maken waar en wanneer je wilt. Bijbehorende apps doen er nog een schepje boven op en maken zelfroosteren toegankelijker dan ooit. Met een druk op de knop is een werknemer ingepland en heeft inzicht in hun eigen actuele rooster. Net zo gemakkelijk ruilt een werknemer bij nader inzien een dienst met een collega, wat indicatief is voor het flexibele karakter van zelfroosteren. Deze flexibiliteit maakt dat werk en privé beter te combineren zijn en werknemers vaak niet meer terug willen naar traditionele planningssystematiek. Kortom, zelfroosteren draagt bij aan het boeien en binden van werknemers en gaat hand in hand met duurzame inzetbaarheid.

Efficiëntie

Tijd is geld en dat is precies waarom planningssoftware die zelfroosteren faciliteren geld besparen. De software leert van het verleden en is daardoor instaat om adequate inschattingen van de benodigde capaciteit kwantiteit en kwaliteit te genereren. Op basis van deze inschatting worden de diensten opengesteld waar de werknemers zich op kunnen inschrijven. Vervolgens is het opnieuw de software die een compleet rooster vormt en daarbij automatisch controleert of het rooster voldoet aan de bezettingseisen, Arbeidstijdenwet, CAO en afspraken met de OR. Dit grotendeels geautomatiseerde proces werkt kostenbesparend. Immers, de planner krijgt een andere rol of is zelfs overbodig.

Er kan gesteld worden dat zelfroosteren binnen planningssoftware waarde levert. Een toename in werknemerstevredenheid en efficiëntie leidt tot verbetering van productiviteit en flexibiliteit. Opzoek naar planningssoftware met de functionaliteiten voor zelfroosteren? Lees dan onze tips in de blog: Tips voor een succesvolle keuze van plannings- of tijdregistratiesoftware.  Met deze tips selecteer je de best passende software die waarde toevoegt.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is de oprichter van Planbizz. Al meer dan 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om succesvoller te worden met de best passende Workforce Planning software. Naast zijn werk voor en bij opdrachtgevers, schrijft hij ook waardevolle content waarmee organisaties verder kunnen groeien.

Gerelateerde artikelen

Hoe stem ik plannen rondom planningssoftware op elkaar af?

Hoe stem ik plannen rondom planningssoftware op elkaar af?

Binnen veel organisaties worden plannen gemaakt die direct of indirect invloed hebben op het gebruik van workforce planning software. Wanneer deze plannen tussen verschillende afdelingen niet of onvoldoende op elkaar worden afgestemd, kunnen ze conflicteren. Het BiSL-proces Informatiecoördinatie is bedoeld om dit scenario te voorkomen door de inhoud en organisatie van plannen op strategisch niveau te coördineren en optimaal op elkaar af te stemmen.
Lees meer
Hoe beheer ik informatieuitwisseling rondom planningssoftware?

Hoe beheer ik informatieuitwisseling rondom planningssoftware?

Binnen organisaties wordt zowel intern als extern steeds meer informatie uitgewisseld. Een belangrijke rol hierin spelen IT-systemen zoals workforce planning software. Doordat er in de keten geen hiërarchie bestaat, is een goede samenwerking tussen ketenpartners noodzakelijk om op een veilige manier het meeste uit de software te halen en continu de juiste optimalisaties aan te brengen. Het BiSL-proces Ketenpartners management faciliteert dit door de samenwerking tussen de eigen organisatie en ketenpartners zo goed mogelijk te definiëren en onderhouden.
Lees meer
Hoe stel ik beleid op rondom planningssoftware?

Hoe stel ik beleid op rondom planningssoftware?

De juiste workforce planning software helpt organisaties om mensen, mensen, middelen en bedrijfsprocessen optimaal op elkaar af te stemmen. Om dit mogelijk te maken, moeten diverse randvoorwaarden binnen de organisatie echter wel op orde zijn. Het BiSL-proces Strategie inrichting IV-functie definieert hoe de besluitvorming over planningssoftware wordt georganiseerd, zodat de organisatie op basis van een samenhangend organisatiemodel concrete beleidskeuzes kan maken.
Lees meer