e-HRM: innovatie en disruptie van HRM-software

Tegen 2021 zal in totaal 73% van alle bedrijfsprocessen binnen Nederlandse bedrijven gedigitaliseerd zijn, zo blijkt uit de Digitaliseringsindex van 2018. Hierbij gaat het om een veelheid aan verschillende processen: administratie, urenregistratie, accountancy, salarisverwerking en ga zo maar door. Deze digitaliseringsslag die gemaakt wordt binnen organisaties speelt ook een steeds grotere rol binnen HR-afdelingen.

We zien hier e-HRM ontstaan: de elektronische variant van HRM, waarbij personeelsactiviteiten ondersteund worden door geautomatiseerde systemen. E-HRM software wordt inmiddels in steeds meer organisaties gebruikt, en met effect: het maakt processen efficiënter, goedkoper en betrouwbaarder. Daarnaast geeft het ook HR-personeel de ruimte om zich weer meer te concentreren op de mensen in het bedrijf, in plaats van de administratieve taken.

Innovatie in het veld van e-HRM

Dankzij de groeiende vraag naar e-HRM systemen is er een grote hoeveelheid software op de markt. Echter, veel van deze systemen zijn gebaseerd op een centraal management: ze ontwikkelen een grote database die door de centrale HR-afdeling van de organisatie gebruikt kan worden om processen top-down aan te sturen. Op dit moment zien we echter dat binnen de HR een bottom-up approach steeds gangbaarder wordt. Medewerkers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid op het gebied van hun eigen prestaties en inzetbaarheid. Zo zien we bijvoorbeeld planningssoftware waarmee medewerkers zelf diensten inplannen, apps waarmee ze de gewerkte uren bijhouden, en ga zo maar door. In deze bottom-up approach wordt juist eigenaarschap en actie van de medewerker zelf gestimuleerd. Innovatie binnen de e-HRM richt zich dan ook steeds meer op tools die uitgaan van de medewerker.

In lijn met dit nieuwe bottom-up perspectief dat uitgaat van de medewerker, zijn de nieuwe e-HRM innovaties vaak gericht op mobiel gebruik. Kenners voorspellen zelfs dat alle interactie met medewerkers op den duur via mobiele telefoons zal plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn apps die constante feedback tussen werkgever en werknemer mogelijk maken en apps die focussen op het in kaart brengen van organisatiecultuur. Ook wordt werk-privé balans als steeds belangrijker gezien (zoals te lezen in onze blogs over zelfroosteren en duurzame inzetbaarheid), en worden er dus zelfs apps ontwikkeld die de werk-privé balans monitoren en verbeteren middels persoonlijke adviezen.

Disrupties binnen e-HRM

Zoals te zien in deze voorbeelden worden momenteel veel innovatieve tools ontwikkeld met de focus op de individuele medewerker. Echter, om nog een stap verder te gaan in innovatieve oplossingen, hebben we volgens sommige kenners ‘disruptie’ nodig. Disrupties zijn ontwikkelingen die het heersende denkbeeld in het veld veranderen: ze veranderen de manier waarop HR invulling geeft aan haar rol. Hieronder vind je voorbeelden van disruptieve ideeën waar nu over nagedacht wordt. Op de langere termijn is het waarschijnlijk dat nieuwe e-HRM software in gaat spelen op deze disruptieve denkbeelden.

Samenwerken, psychologie en netwerkende teams

Een eerste voorbeeld is een nieuwe focus op relaties en samenwerking tussen medewerkers, in plaats van op de individuele medewerker. E-HRM tools zullen dan bijvoorbeeld gaan over wederzijdse versterking in plaats van individuele prestaties. Een tweede voorbeeld is dat nu onderzoek gedaan wordt naar of cognitieve ontwikkelingspsychologie een rol kan gaan spelen binnen e-HRM. Als dat nuttig blijkt te zijn, zullen tools bijvoorbeeld meer gericht worden op hoe medewerkers beslissingen nemen en hoe medewerkers hun aandacht verdelen. Een derde disruptie waar over nagedacht wordt is een nieuwe visie op leiding geven, waarin de focus van hiërarchisch en coachend leiderschap verschuift  naar een focus op sturing op netwerkende teams.

Voorspellen als uitdaging

Kortom, de wereld van de HRM is vol met snelle ontwikkelingen die het veld blijven veranderen. Dat e-HRM in de toekomst nog groter wordt, dat staat vast. De in deze blog beschreven nieuwe richtingen zullen waarschijnlijk de aankomende jaren zichtbaar worden in nieuwe tools die op de markt komen. Maar: het voorspellen van innovatie blijft altijd een uitdaging.

Ook Workforce Planning software is een belangrijk onderdeel binnen e-HRM en is volop in ontwikkeling. Benieuwd wat planningsoftware voor jou kan betekenen?  Bekijk dan de volgende blog en ontdek meer.

Benieuwd naar alle aanbieders van Workforce Planning software? Download dan gratis onze Planbizz Arena.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is partner en objectieve expert bij Planbizz. Al meer dan 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn werk voor opdrachtgevers, schrijft hij ook waardevolle content waarmee organisaties hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen.

Gerelateerde artikelen

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Wijzigingen binnen delen van de gebruikersorganisatie hebben gevolgen voor de hele organisatie. Voor organisaties kan het soms lastig zijn om deze ontwikkelingen in kaart te brengen en de organisatiebrede impact ervan accuraat te voorspellen. Het BiSL-proces Informatie portfoliomanagement maakt dit makkelijker door de samenhang bloot te leggen tussen veranderingen in verschillende informatiedomeinen. Dit helpt de organisatie om in alle geledingen voorbereid te zijn op de toekomst en zo wendbaar, flexibel en veerkrachtig te blijven.
Lees meer
Hoe ontwikkel ik toekomstscenario’s voor planningssoftware?

Hoe ontwikkel ik toekomstscenario’s voor planningssoftware?

Gedurende de levenscyclus van een organisatie veranderen doorlopend delen van de gebruikersorganisatie. Denk hierbij onder meer aan bedrijfsprocessen zoals financiën, inkoop, planning en productie. Het BiSL-proces Informatie lifecyclemanagement helpt om deze veranderingen te voorzien en uit te werken in concrete scenario’s. Zo krijgt de organisatie een helder inzicht in de benodigde werkwijzen, functies en workforce planning software voor de toekomst.
Lees meer
Wat betekent technologische ontwikkeling voor planningssoftware?

Wat betekent technologische ontwikkeling voor planningssoftware?

In en rondom organisaties voltrekken ontwikkelingen zich in een rap tempo. Niet alleen ketens en bedrijfsprocessen ontwikkelen zich, maar ook technologische ontwikkelingen gaan tegenwoordig sneller dan ooit. Het BiSL-proces Bepalen technologieontwikkelingen speelt hierop in door in te zoomen op relevante ontwikkelingen op het gebied van workforce planning software. Op basis hiervan kan de organisatie een samenhangend technologiebeleid voor de toekomst ontwikkelen.
Lees meer