Desiree foto

Case Maxima Medisch Centrum

Planbizz helpt je bij de selectie, implementatie en functioneel beheer van planning software. Maar wat is onze werkwijze tijdens softwareselectietrajecten en functioneel beheer en welke resultaten ervaren onze klanten? In onze referentiecases vragen we klanten om hun ervaringen kort en krachtig te beschrijven. Met in deze editie: Désirée Cuperus-Kanters, die als Leidinggevende Planning actief is bij het Maxima Medisch Centrum (MMC).

Planbizz helpt je bij de selectie, implementatie en functioneel beheer van planning software. Maar wat is onze werkwijze tijdens softwareselectietrajecten en functioneel beheer en welke resultaten ervaren onze opdrachgevers? In onze referentiecases vragen we opdrachtgevers om hun ervaringen kort en krachtig te beschrijven. Met in deze editie: Désirée Cuperus-Kanters, die als Leidinggevende Planning actief is bij het Maxima Medisch Centrum (MMC).

Désirée heeft een langjarige achtergrond in de zorg en werkt al sinds 1990 bij het MMC. Van oorsprong als verpleegkundige, met daarnaast als extra aandachtsgebied (decentrale) roosterplanner. In 2010 sloot zij aan bij het project Resultaat Gericht Roosteren, van waaruit in 2014 een centrale planafdeling is ontstaan. Na verloop van tijd kwam er een koppeling met het Flexbureau en groeide Désirée uit tot leidinggevende van Plan en Flex.

“Dat Planbizz de projectdefinitie aan de voorkant goed op orde had, schiep bij ons een reële verwachting en daarmee vertrouwen”

Vraag naar goede professionals

Het afgelopen jaar heeft Planbizz bij het MMC twee experts ingezet; ter ondersteuning bij de implementatie van Ortec en ter ondersteuning van het functioneel beheer van SPX. Désirée fungeert hierbij als aanspreekpunt en legt uit hoe de samenwerking tot stand kwam. “Als organisatie merken we dat het aanbod experts in de markt groot is, maar goede professionals lastig te vinden zijn. In onze zoektocht kwamen we via ons netwerk uit bij Planbizz, waarbij we al snel merkten dat de aangeboden CV’s goed aansloten op onze vraag. Het feit dat Planbizz deze selectie aan de voorkant goed op orde had, schiep bij ons een reële verwachting en daarmee vertrouwen. Dit heeft geresulteerd in de inzet van twee Functioneel Applicatiebeheerders; één voor een korte en één voor een langere periode.”

Ondersteunend en objectief

Inmiddels werkt Désirée al enige tijd samen met de experts van Planbizz en dat verloopt naar eigen zeggen prettig. “Een goede samenwerking ontstaat mijns inziens door goede en eerlijke communicatie te koppelen aan duidelijke afspraken en een gezamenlijk doel. Planbizz heeft sinds het begin van de samenwerking het initiatief genomen om de ‘hulpvraag’ helder te krijgen, waardoor de organisatie wordt ontlast. Ook vindt er regelmatig evaluatie plaats en wordt waar nodig in overleg bijgestuurd. Het is mijn ervaring dat Planbizz zich hierbij ondersteunend en objectief opstelt.”

“Planbizz heeft sinds het begin van de samenwerking het initiatief genomen om de ‘hulpvraag’ helder te krijgen, waardoor de organisatie wordt ontlast”

Plannen in OWS

Inmiddels is het project rondom de implementatie van Ortec voor meer dan de helft gevorderd. Reeds tweederde van de organisatie is aan de slag gegaan met plannen in OWS. Wel is duidelijk dat een project van deze omvang druk legt op de afdeling en de organisatie in het algemeen. Désirée: “Er wordt hard gewerkt aan optimalisatie van de inrichting naar de wens van de organisatie en het verhogen van de kennis van diverse stakeholders. Het project loopt nog door tot eind 2023, waarna de basis voor 85% moet zijn ingericht. Vanaf dan zet het MMC in op doorontwikkeling op het gebied van onder meer Business Intelligence, gebruik en zelfroosteren.”

Heeft jouw organisatie ook de behoefte aan ondersteuning bij de implementatie en/of funtioneel applicatiebeheer van workforce planning software? Plan dan direct een online kennismakingsgesprek in met één van onze objectieve experts en ontdek meer.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is de oprichter van Planbizz. Al meer dan 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om succesvoller te worden met de best passende Workforce Planning software. Naast zijn werk voor en bij opdrachtgevers, schrijft hij ook waardevolle content waarmee organisaties verder kunnen groeien.

Gerelateerde artikelen

Hoe stem ik plannen rondom planningssoftware op elkaar af?

Hoe stem ik plannen rondom planningssoftware op elkaar af?

Binnen veel organisaties worden plannen gemaakt die direct of indirect invloed hebben op het gebruik van workforce planning software. Wanneer deze plannen tussen verschillende afdelingen niet of onvoldoende op elkaar worden afgestemd, kunnen ze conflicteren. Het BiSL-proces Informatiecoördinatie is bedoeld om dit scenario te voorkomen door de inhoud en organisatie van plannen op strategisch niveau te coördineren en optimaal op elkaar af te stemmen.
Lees meer
Hoe beheer ik informatieuitwisseling rondom planningssoftware?

Hoe beheer ik informatieuitwisseling rondom planningssoftware?

Binnen organisaties wordt zowel intern als extern steeds meer informatie uitgewisseld. Een belangrijke rol hierin spelen IT-systemen zoals workforce planning software. Doordat er in de keten geen hiërarchie bestaat, is een goede samenwerking tussen ketenpartners noodzakelijk om op een veilige manier het meeste uit de software te halen en continu de juiste optimalisaties aan te brengen. Het BiSL-proces Ketenpartners management faciliteert dit door de samenwerking tussen de eigen organisatie en ketenpartners zo goed mogelijk te definiëren en onderhouden.
Lees meer
Hoe stel ik beleid op rondom planningssoftware?

Hoe stel ik beleid op rondom planningssoftware?

De juiste workforce planning software helpt organisaties om mensen, mensen, middelen en bedrijfsprocessen optimaal op elkaar af te stemmen. Om dit mogelijk te maken, moeten diverse randvoorwaarden binnen de organisatie echter wel op orde zijn. Het BiSL-proces Strategie inrichting IV-functie definieert hoe de besluitvorming over planningssoftware wordt georganiseerd, zodat de organisatie op basis van een samenhangend organisatiemodel concrete beleidskeuzes kan maken.
Lees meer