Workforce Planning & Field Service focus in 2020 volgens ORTEC

Er gebeurt veel op het gebied van Workforce Planning en Field Service optimalisatie. Voor onze technologiepartner ORTEC  is het dan ook essentieel om kennis uit te wisselen met ervaringsdeskundigen. Zo hebben zij verschillende experts uit uiteenlopende markten gesproken. Van managers in de cateringbranche tot IT-adviseurs binnen gemeentes en publieke dienstverleners.

ORTEC heeft 6 kenners de volgende vraag voorgesteld: Wat houdt jou in 2020 bezig?

1. Meer optimalisatie

Anne-marie van der Ven (Manager BI & Processes bij G4S) en Ronald Gijzen (Directeur Service bij Orona) zijn eenduidig.  Anne-marie van der Ven geeft aan: ”Wij kijken voornamelijk naar hoe we optimaal kunnen plannen (logistiek, kostenefficiënt, voldoen aan requirements, optimaal gebruik maken van de flexpool) met een juiste balans tussen AI en mensenwerk”. Ronald vult aan: “Meer IT ondersteuning om kennis en beperkte middelen efficiënter in te zetten. Daarnaast moeten wij d.m.v. predictive maintenance  de kwaliteit van onze dienstverlening borgen”.

2. Scherp op nieuwe regelgeving

Erik Bakker (Manager bedrijfsvoering bij Artis) en Vilmar Simson (Trafficer bij Gemeente Amsterdam) kijken vooral naar de impact van een aantal regelwijzigingen. Erik: “De WAB zie ik als een actualiteit die ook de kostencomponent van efficiënte personeelsplanning meer op de kaart zet. Deze ontwikkeling heeft als gevolg dat ik goed moeten kijken naar mijn flexpool en zal het onderwerp zelfroosteren in 2020 nog belangrijker worden. Vilmar kijkt verder: “Mijn focus ligt voornamelijk op het verbreden van de kennis op het gebied van ATW. Hierdoor hebben mijn medewerkers meer inzicht op het verloop van verzuim, verlof en opleiding.”

De WAB heeft invloed op personeelskosten, -inzet en planning . ORTEC geeft een webinar over de implicaties van de WAB op deze aspecten. Deze webinar vindt plaats op donderdag 2 april en geeft inzicht in de eerste resultaten van WAB in de business.

3. Flexibeler in personeelsinzet

Ten slotte hebben wij Vanessa Mersmann (Product Owner bij Vermaat Groep) en Bart Nieuwenhuijzen (Specialist HR applicaties bij Sodexo) aan het woord. Vanessa: “In 2020 wil ik meer gebruik van flexibele inzetbaarheid, zowel eigen personeel als flexkrachten. Centraal plannen waaruit onze planners een goed overzicht kunnen krijgen. Oftewel, meer focus op centrale planning vanuit het systeem, gevoed met kennis uit het ERP systeem (AFAS in ons geval)”. Bart vult aan: “ Ik zag een ontwikkeling waarbij de werknemers steeds meer te zeggen kregen, bijvoorbeeld over wanneer hij/zij zou willen werken. We zien dat veel bedrijven de werknemers centraal stellen binnen het planproces.” Hij vervolgt: “In 2020 zal mede door de wet arbeidsmarkt in balans (wab) de kwaliteit van het gehele planproces ophoog moeten, je moet veel bewuster diensten uitvragen zodat de kans op annuleren kleiner wordt. Hierdoor is het in 2020 noodzakelijk dat planners nog meer inzicht krijgen in de plandiscipline, waarbij de vraag centraal staat wanneer is een dienst aangevraagd, gewijzigd of geannuleerd. Vanuit de automatisering zouden de planners veel meer stuurgetallen moeten hebben over deze data. Vanuit de wab zou het uiteindelijk ook gewenst zijn dat flexkrachten bij annuleringen (binnen 96 uur)  herplaatst kunnen worden op andere diensten om leegloopuren te voorkomen. Vraag is hoe de software de planners hiermee kan helpen. De uitzendkracht die recht heeft op arbeid wil je als organisatie ook zo effectief mogelijk inzetten.”

Wil je meer weten over ORTEC of met hen sparren over medewerkersinvloed, grip op personeelsinzet of flexibilisering? Klik dan op de link en zie hoe zij dit aanpakken. Ben je op zoek naar de juiste Workforce Planning software voor je organisatie en hulp hierbij gebruiken, waardoor je tijd, frustratie en een foute keuze voorkomt? Klik dan op de link en zie wat wij voor jou kunnen betekenen.

(bron: https://ortec.com/nl-nl/nieuws/insights/workforce-focus-2020)

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is partner en objectieve expert bij Planbizz. Al meer dan 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn werk voor opdrachtgevers, schrijft hij ook waardevolle content waarmee organisaties hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen.

Gerelateerde artikelen

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Wijzigingen binnen delen van de gebruikersorganisatie hebben gevolgen voor de hele organisatie. Voor organisaties kan het soms lastig zijn om deze ontwikkelingen in kaart te brengen en de organisatiebrede impact ervan accuraat te voorspellen. Het BiSL-proces Informatie portfoliomanagement maakt dit makkelijker door de samenhang bloot te leggen tussen veranderingen in verschillende informatiedomeinen. Dit helpt de organisatie om in alle geledingen voorbereid te zijn op de toekomst en zo wendbaar, flexibel en veerkrachtig te blijven.
Lees meer
Hoe ontwikkel ik toekomstscenario’s voor planningssoftware?

Hoe ontwikkel ik toekomstscenario’s voor planningssoftware?

Gedurende de levenscyclus van een organisatie veranderen doorlopend delen van de gebruikersorganisatie. Denk hierbij onder meer aan bedrijfsprocessen zoals financiën, inkoop, planning en productie. Het BiSL-proces Informatie lifecyclemanagement helpt om deze veranderingen te voorzien en uit te werken in concrete scenario’s. Zo krijgt de organisatie een helder inzicht in de benodigde werkwijzen, functies en workforce planning software voor de toekomst.
Lees meer
Wat betekent technologische ontwikkeling voor planningssoftware?

Wat betekent technologische ontwikkeling voor planningssoftware?

In en rondom organisaties voltrekken ontwikkelingen zich in een rap tempo. Niet alleen ketens en bedrijfsprocessen ontwikkelen zich, maar ook technologische ontwikkelingen gaan tegenwoordig sneller dan ooit. Het BiSL-proces Bepalen technologieontwikkelingen speelt hierop in door in te zoomen op relevante ontwikkelingen op het gebied van workforce planning software. Op basis hiervan kan de organisatie een samenhangend technologiebeleid voor de toekomst ontwikkelen.
Lees meer