Wat is de impact van ketenontwikkelingen op planningssoftware?

Wat is de impact van ketenontwikkelingen op planningssoftware?

Elke organisatie wisselt op verschillende manieren informatie uit met de omgeving. Dit leidt tot (informatie)ketens die gevolgen hebben voor bedrijfsprocessen en daarmee ook voor het gebruik van workforce planning software. Het BiSL-proces Bepalen ketenontwikkelingen brengt de impact van ontwikkelingen in de ketens waarin de organisatie zich bevindt in kaart en helpt om aan de hand hiervan een relevante beleidsrichting te formuleren.

Samenwerking met ketenpartners

Meer dan ooit zijn organisaties tegenwoordig verbonden met de buitenwereld. Dit is nodig om de laatste ontwikkelingen bij te benen en flexibel in te kunnen spelen op veranderende behoeften binnen de eigen branche. Deze groeiende verbinding met de omgeving brengt tegelijkertijd meer informatieketens en hierdoor ook meer samenwerkingen met ketenpartners met zich mee.

Zowel de eigen organisatie als ketenpartners maken gebruik van software om informatie uit te wisselen, te verwerken en op te slaan. Wijzigingen in software kunnen dan ook invloed hebben op dit proces van informatieuitwisseling en daarmee indirect op uiteenlopende bedrijfsprocessen. Andersom hebben veranderingen in bedrijfsprocessen ook gevolgen voor het gebruik van software.

Informatieuitwisseling binnen planningssoftware

Een goed voorbeeld van informatieuitwisseling tussen ketenpartners is de samenwerking tussen organisaties en uitzendbureaus. Bij veranderingen zoals een personeelstekort of plotseling verhoogde vraag vanuit de markt kunnen uitzendkrachten een uitstekende oplossing zijn om het gewenste serviceniveau van de organisatie te handhaven.

In een ideale situatie is de workforce planning software van de organisatie in dat geval verbonden met de planningssoftware van het uitzendbureau. Zo is alle relevante informatie voor alle betrokken partijen toegankelijk en actueel. Wel kunnen wijzigingen in het ene systeem logischerwijs invloed hebben op de informatie in het andere systeem en hiermee impact hebben op bedrijfsprocessen.


Benieuwd hoe informatieuitwisseling met ketenpartners jouw bedrijfsprocessen en workforce planning software beïnvloedt? Boek een gratis ambitiegesprek voor vrijblijvend advies op maat.


Wijzigingen in planningssoftware

Het BiSL-proces Bepalen ketenontwikkelingen brengt in kaart wat de te verwachten ontwikkelingen zijn op het gebied van (informatie)ketens waarin de organisatie zich bevindt. Het gaat hierbij specifiek om de eigen organisatie in relatie tot de buitenwereld en dan met name bezien vanuit het perspectief van de gebruikte workforce planning software.

Welke wijzigingen of ontwikkelingen in markten, diensten, producten of bedrijfsprocessen van ketenpartners vallen er in de toekomst te verwachten? Welke gevolgen kunnen deze veranderingen hebben voor de informatiestromen tussen ketenpartners? En welke impact zullen de geïnventariseerde ontwikkelingen hebben op de workforce planning software van de organisatie?

Het proces Bepalen ketenontwikkelingen helpt om antwoorden op bovenstaande vragen te formuleren en op basis hiervan een beleidsrichting te bepalen. Het resultaat hiervan is een concreet rapport ten aanzien van ketenontwikkelingen, waarin voorspellingen worden gedeeld over onder andere toekomstige veranderingen in het aantal ketenpartners en wijzigingen in planningssoftware.

Bedrijfsprocessen boven techniek

Informatieketens zijn een automatisch gevolg van bedrijfsprocessen die een relatie hebben met de buitenwereld. Hierdoor zijn binnen BiSL nooit de techniek, maar altijd bedrijfsprocessen het uitgangspunt. Door deze processen vanuit een gebruikersperspectief te benaderen, zijn eventuele toekomstige wijzigingen alsmede de technologische impact daarvan makkelijker te voorspellen.

Hoewel het technische aspect essentieel is voor de informatieuitwisseling tussen ketenpartners, is het van secundair belang in het proces Bepalen ketenontwikkelingen. Wel onderkent BiSL dat er soms technologische ontwikkelingen zijn die nieuwe mogelijkheden voor de organisatie creëren. Deze ontwikkelingen worden geïnventariseerd in het proces Bepalen technologieontwikkelingen.

Meer weten over Bepalen ketenontwikkelingen?

Binnen veel organisaties is het in kaart brengen van ketenontwikkelingen nog een ondergeschoven kindje. Ben jij benieuwd wat voor jouw organisatie relevante ontwikkelingen zijn en welke impact deze kunnen hebben op het gebruik van workforce planning software? Boek een gratis en vrijblijvend virtueel ambitiegesprek en laat je op maat adviseren door de ervaren specialisten van Planbizz.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is partner en objectieve expert bij Planbizz. Al meer dan 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn werk voor opdrachtgevers, schrijft hij ook waardevolle content waarmee organisaties hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen.

Gerelateerde artikelen

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Wijzigingen binnen delen van de gebruikersorganisatie hebben gevolgen voor de hele organisatie. Voor organisaties kan het soms lastig zijn om deze ontwikkelingen in kaart te brengen en de organisatiebrede impact ervan accuraat te voorspellen. Het BiSL-proces Informatie portfoliomanagement maakt dit makkelijker door de samenhang bloot te leggen tussen veranderingen in verschillende informatiedomeinen. Dit helpt de organisatie om in alle geledingen voorbereid te zijn op de toekomst en zo wendbaar, flexibel en veerkrachtig te blijven.
Lees meer