Testen van wijzigingen in workforce planning software

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding kunnen wijzigingen in de geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde informatievoorziening tot problemen leiden in organisaties. Het is daarom cruciaal om deze problemen al in het voorstadium van implementatie te ontdekken. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat handleidingen onjuistheden bevatten of gebruikers obstakels ervaren bij het gebruik van workforce planning software. In dit artikel bespreken we hoe het toetsen en testen van wijzigingen zich terugbetaalt door de kans op een foutloze uitvoering te vergroten.

Wat is de noodzaak van Toetsen en testen?

 

In organisaties wordt nog altijd relatief weinig aandacht besteed aan het toetsen en testen van gewenste veranderingen in de informatievoorziening. Dit valt eenvoudig te verklaren, want het draaien van testen kost tijd en geld. De door te voeren wijzigingen zijn bovendien vaak tijdgevoelig, vooral wanneer ze voortkomen uit veranderende klantbehoeften of strategische koerswijzigingen op directieniveau. De organisatie heeft er in deze situaties baat bij dat de voorgenomen veranderingen snel en kostenefficiënt worden doorgevoerd.

Toch blijkt in de praktijk dat een langere en zorgvuldigere testronde zichzelf vaak terugbetaalt. Tijdens het proces Toetsen en testen worden vrijwel altijd bepaalde onvolkomenheden ontdekt, waarvan het oplossen de organisatie onderaan de streep juist tijd en geld bespaart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan productiefouten die leiden tot productieverlies.

Organisaties staan in dit kader dan ook voor een belangrijke afweging. Hoe langer en uitvoeriger er wordt getest en getoetst, hoe sterker de kans op fouten vermindert. Anderzijds brengt meer testen onvermijdelijk meer werk en kosten met zich mee. Het is dus zaak om bij het toetsproces een sweetspot te vinden en de foutkans te reduceren tot een aanvaardbaaar niveau.

Testen aan klantzijde van de organisatie

 

Binnen BiSL wordt ten aanzien van het proces Toetsen en testen gesproken over een acceptatietest. Dit kan tot verwarring leiden, want organisaties gebruiken voor hun testprocessen nogal eens wisselende termen. Zo wordt er gesproken over onder meer een gebruikersacceptatietest, productieacceptatietest of functionele acceptatietest.

Goed om te weten is dat de gebruikersacceptatietest inhoudelijk het meest overeenkomt met de in BiSL besproken acceptatietest. Hierbij ligt de nadruk op het testen van wijzigingen aan de klantzijde van de organisatie. Bij de productieacceptatietest en functionele acceptatietest ligt de focus vaker op testen aan de IT-zijde, hoewel de exacte invulling per organisatie kan verschillen.


Wil jij meer halen uit de het test- en toetsproces bij wijzigingen binnen workforce planning software in jouw organisatie? Plan een gratis ambitiegesprek in voor vrijblijvend advies op maat.


De input bepaalt de output

 

De eerste stap bij het proces Toetsen en testen is het voorbereiden van het testproces. Het gaat hierbij met name om het inplannen van menselijke capaciteit. Veel organisaties gebruiken workforce planning software om dit proces efficiënter, sneller en makkelijker te laten verlopen. Na het uitvoeren van de daadwerkelijke acceptatietest worden ook de niet-geautomatiseerde informatievoorziening en het implementatie- en transitieplan getoetst. Afhankelijk van de resultaten wordt besloten om fouten te verbeteren of direct over te gaan tot implementatie van de wijzigingen.

De effectiviteit van het proces Toetsen en testen hangt sterk samen met de input die voortkomt uit de processen Wijzigingenbeheer en Specificeren. Hoe gedetailleerder de aangeleverde informatie, hoe beter de gewenste wijzigingen getoetst kunnen worden. Ook vanuit de processen Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening en Voorbereiden transitie wordt input aangeleverd om te toetsen op fouten of onvolkomenheden. Denk hierbij aan concrete producten zoals handleidingen, werkinstructies en nieuwe formulieren. Eventuele feedback vanuit Toetsen en testen wordt teruggekoppeld binnen de organisatie, waardoor de iteratieve procescyclus zich kan herhalen.

Meer weten over het proces Toetsen en testen?

 

Het proces Toetsen en testen is een stap die niet overgeslagen mag worden bij het introduceren van wijzigingen in een organisatie. Denk hierbij aan wijzigingen in workforce planning software, maar ook aan veranderingen in de niet-geautomatiseerde informatievoorziening. Wil jij weten hoe Planbizz dit testproces voor jouw organisatie optimaal kan inrichten om de uitvoering sneller en kostenefficiënter te laten verlopen? Plan direct een virtueel ambitiegesprek in en ontvang gratis en vrijblijvend advies op maat.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is oprichter en objectieve expert bij Planbizz. Ruim 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn passie voor het ondernemerschap, heeft hij een grote liefde voor praktische filosofie.

Gerelateerde artikelen

Jetty Huberts

Expert Aan Het Woord Jetty Huberts

Planbizz helpt organisaties in de gezondheidszorg en publieke sector bij de selectie, inkoop, implementatie en het functioneel applicatiebeheer van planning- en roostersoftware. Maar wie zijn de mensen achter Planbizz? Hoe zijn ze hier terecht gekomen? En hoe bevalt het werken bij Planbizz? In de reeks Expert aan het woord ontmoet je onze planning experts. Met in deze editie: Jetty Huberts.
Lees meer
De aansluiting tussen functioneel beheer en gebruikers van planning- en roostersoftware verbeteren

De aansluiting tussen functioneel beheer en gebruikers van planning- en roostersoftware verbeteren

Er is een aantal veelvoorkomende uitdagingen waar organisaties mee worstelen bij het functioneel beheer van planning software. Een daarvan is te weinig aansluiting tussen functioneel beheer(ders) met andere afdelingen en gebruikers. Dit zorgt ervoor dat de software niet optimaal wordt benut of onvoldoende functioneert, terwijl dit scenario met de juiste afstemming absoluut is te voorkomen. In dit artikel delen we tips om met functioneel beheer méér uit het gebruik van planning software te halen en zo de productiviteit en tevredenheid van gebruikers op de werkvloer te vergroten.
Lees meer