De 3 meest gebruikte roostermethodieken

Het duurzaam roosteren van werknemers is cruciaal voor een organisatie of instelling in welke branche dan ook. Er zijn talloos roostermethodieken om dit te organiseren. In deze blog gaan wij in op de 3 meest gebruikte roostermethodieken.

De 3 meest gebruikte roostermethodieken

Het duurzaam roosteren van werknemers is cruciaal voor een organisatie of instelling in welke branche dan ook. Er zijn talloos roostermethodieken om dit te organiseren. In deze blog gaan wij in op de 3 meest gebruikte roostermethodieken.

1. Verticale cyclische collectieve roosters

Een cyclisch rooster is een rooster dat zich periodiek herhaalt. Iedere werknemer volgt hierbij hetzelfde dienstenpatroon. Een rooster hoeft maar een keer te worden ontworpen. Iedere werknemer start op een andere week in het rooster en doorloopt vanaf dat moment het rooster. De laatste week sluit aan bij de eerste. Over de cyclusperiode krijg iedere werknemer dus dezelfde diensten in dezelfde volgorde. Een aantal voor- en nadelen die hierbij komen kijken, staan hieronder beschreven.

Voordelen:

 • Voorspelbaarheid is groot doordat het rooster zich herhaalt na een aantal weken.
 • Het rooster is eerlijk omdat deze voor iedereen hetzelfde is.
 • Er gaat weinig tijd zitten in het roosterontwerp.
 • Het rooster is goed in te richten om aan de ATW, CAO en sociale randvoorwaarden te voldoen.

Nadelen:

 • Verlof, ziekte en andere bijzondere omstandigheden zijn lastig op te vangen (dit moet onderling gebeuren).
 • Er kan geen rekening gehouden worden met individuele wensen of verschillen in contractomvang.

Een veelvoorkomende manier van verticale rooster, zijn de ploegendiensten. Hierbij is er in een periode van 24 uur sprake van twee of meer elkaar afwisselende ploegen, bestaande uit meerdere werknemers met dezelfde diensten. De diensten kunnen er (bij een tweeploegenrooster) als volgt uitzien:

 • Ochtendploeg: 07.00 – 15.30 (8 uur dienst met half uur pauze)
 • Avondploeg: 15.30 – 24:00 (8 uur dienst met half uur pauze)

2. Horizontale individuele roosters

Individuele roosters zijn roosters die elke periode opnieuw gemaakt moeten worden. Dit zijn flexibele persoonsgebonden roosters die voor kortere periodes worden gemaakt (bijvoorbeeld 4 weken). Voor het eind van iedere periode, worden weer nieuwe roosters ontworpen voor de daaropvolgende periode. De voor- en nadelen van deze manier van roosteren zijn:

Voordelen:

 • Het is een flexibel rooster, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de medewerkers en fluctuaties in het werkaanbod.

Nadelen:

 • Roosteren is een arbeidsintensief proces omdat het vaak herhaald moet worden.
 • De roosters kennen geen regelmaat en zijn niet voorspelbaar.

3. Zelfroosteren

Bij zelfroosteren is er sprake van unieke individuele roosters die door de werknemers zelf gemaakt worden binnen gestelde kaders. Dit is de laatste jaren steeds populairder geworden. Deze roosters worden meestal voor een periode van een aantal weken opgesteld. De voor- en nadelen voor zelfroosteren worden hieronder beschreven.

Voordelen:

 • Het geeft ruimte om persoonlijke voorkeuren en wensen aan te brengen in een rooster (keuzes gebaseerd op levensfase zijn mogelijk).
 • Het biedt de flexibiliteit om snel te schakelen wat betreft de capaciteit om pieken en dalen op te vangen.
 • Tevredenheid over het rooster leidt tot:
  • Laag ziekteverzuim;
  • Grotere betrokkenheid;
  • Hoge productiviteit;
  • Verhoging van de arbeidstevredenheid.

Nadelen:

 • Hoe groter het team, hoe minder geschikt zelfroosteren is. Samenwerken is lastiger te coördineren.
 • Veel werknemers zijn sceptisch over de invoering van een zelfroostersysteem. Dit is vaak gebaseerd op de veronderstelling dat de werkgever zelfroosteren invoert als een verkapte bezuinigingsmaatregel en de angst van oudere werknemers om bepaalde opgebouwde rechten los te moeten laten.
 • Implementatie van een zelfroostersysteem is niet eenvoudig door de complexiteit.

Integratie met planningssoftware

We kunnen concluderen dat er een verschillende methoden zijn waarmee geroosterd kan worden. Welke roostermethodiek je ook kiest, de juiste planningssoftware kan je hierbij ondersteunen. Met de juiste planningsoftware bespaar je de tijd die het kost om ingewikkelde roosters in elkaar te zetten: wijzigingen zijn snel gemaakt, planningen in de toekomst worden automatisch ingepland en alles verloopt online dus het delen van roosters was nog nooit zo makkelijk.

Aangezien het aanbod van planningssoftware enorm groot is, kan het lastig zijn om de juiste planningssoftware te vinden die het best aansluit bij jullie roostermethodiek. Ben je benieuwd naar de andere voordelen van planningssoftware? Ontdek meer in de volgende blog. Of ben je benieuwd welke roostermethodiek het best past bij jullie organisatie of instelling? Plan dan direct een gratis ambitiegesprek in.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is partner en objectieve expert bij Planbizz. Al meer dan 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn werk voor opdrachtgevers, schrijft hij ook waardevolle content waarmee organisaties hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen.

Gerelateerde artikelen

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Wijzigingen binnen delen van de gebruikersorganisatie hebben gevolgen voor de hele organisatie. Voor organisaties kan het soms lastig zijn om deze ontwikkelingen in kaart te brengen en de organisatiebrede impact ervan accuraat te voorspellen. Het BiSL-proces Informatie portfoliomanagement maakt dit makkelijker door de samenhang bloot te leggen tussen veranderingen in verschillende informatiedomeinen. Dit helpt de organisatie om in alle geledingen voorbereid te zijn op de toekomst en zo wendbaar, flexibel en veerkrachtig te blijven.
Lees meer
Hoe ontwikkel ik toekomstscenario’s voor planningssoftware?

Hoe ontwikkel ik toekomstscenario’s voor planningssoftware?

Gedurende de levenscyclus van een organisatie veranderen doorlopend delen van de gebruikersorganisatie. Denk hierbij onder meer aan bedrijfsprocessen zoals financiën, inkoop, planning en productie. Het BiSL-proces Informatie lifecyclemanagement helpt om deze veranderingen te voorzien en uit te werken in concrete scenario’s. Zo krijgt de organisatie een helder inzicht in de benodigde werkwijzen, functies en workforce planning software voor de toekomst.
Lees meer
Wat betekent technologische ontwikkeling voor planningssoftware?

Wat betekent technologische ontwikkeling voor planningssoftware?

In en rondom organisaties voltrekken ontwikkelingen zich in een rap tempo. Niet alleen ketens en bedrijfsprocessen ontwikkelen zich, maar ook technologische ontwikkelingen gaan tegenwoordig sneller dan ooit. Het BiSL-proces Bepalen technologieontwikkelingen speelt hierop in door in te zoomen op relevante ontwikkelingen op het gebied van workforce planning software. Op basis hiervan kan de organisatie een samenhangend technologiebeleid voor de toekomst ontwikkelen.
Lees meer