Zelfroosteren faciliteren met planningssoftware

Wat is Zelfroosteren? Vandaag de dag wordt de term Zelfroosteren te pas en te onpas gebruikt. Zelfplanning is een vorm van arbeidstijdparticipatie, waarbij de werknemer een grote invloed heeft op zijn of haar werktijden gecombineerd met een grote deelname aan het roosterproces. Zelfroosteren als succesfactor Zelfroosteren heeft de potentie de productiviteit en flexibiliteit van een organisatie en instelling te verbeteren. Zo stijgt de productiviteit vaak gemiddeld met 5 procent. Dit geldt vooral wanneer er gebruik wordt gemaakt van innovatie planningssoftware die zelfroosteren faciliteren. Met werknemerstevredenheid en efficiëntie als gevolg. Werknemerstevredenheid Allereerst neemt de werknemerstevredenheid toe door de ervaren autonomie en…

Wat is Zelfroosteren?

Vandaag de dag wordt de term Zelfroosteren te pas en te onpas gebruikt.

Zelfplanning is een vorm van arbeidstijdparticipatie, waarbij de werknemer een grote invloed heeft op zijn of haar werktijden gecombineerd met een grote deelname aan het roosterproces.

Zelfroosteren als succesfactor

Zelfroosteren heeft de potentie de productiviteit en flexibiliteit van een organisatie en instelling te verbeteren. Zo stijgt de productiviteit vaak gemiddeld met 5 procent. Dit geldt vooral wanneer er gebruik wordt gemaakt van innovatie planningssoftware die zelfroosteren faciliteren. Met werknemerstevredenheid en efficiëntie als gevolg.

Werknemerstevredenheid

Allereerst neemt de werknemerstevredenheid toe door de ervaren autonomie en controle onder werknemers. Deze ervaring wordt gefaciliteerd door planningssoftware die online zelfroosteren mogelijk maken waar en wanneer je wilt. Bijbehorende apps doen er nog een schepje boven op en maken zelfroosteren toegankelijker dan ooit. Met een druk op de knop is een werknemer ingepland en heeft inzicht in hun eigen actuele rooster. Net zo gemakkelijk ruilt een werknemer bij nader inzien een dienst met een collega, wat indicatief is voor het flexibele karakter van zelfroosteren. Deze flexibiliteit maakt dat werk en privé beter te combineren zijn en werknemers vaak niet meer terug willen naar traditionele planningssystematiek. Kortom, zelfroosteren draagt bij aan het boeien en binden van werknemers en gaat hand in hand met duurzame inzetbaarheid.

Efficiëntie

Tijd is geld en dat is precies waarom planningssoftware die zelfroosteren faciliteren geld besparen. De software leert van het verleden en is daardoor instaat om adequate inschattingen van de benodigde capaciteit kwantiteit en kwaliteit te genereren. Op basis van deze inschatting worden de diensten opengesteld waar de werknemers zich op kunnen inschrijven. Vervolgens is het opnieuw de software die een compleet rooster vormt en daarbij automatisch controleert of het rooster voldoet aan de bezettingseisen, Arbeidstijdenwet, CAO en afspraken met de OR. Dit grotendeels geautomatiseerde proces werkt kostenbesparend. Immers, de planner krijgt een andere rol of is zelfs overbodig.

Er kan gesteld worden dat zelfroosteren binnen planningssoftware waarde levert. Een toename in werknemerstevredenheid en efficiëntie leidt tot verbetering van productiviteit en flexibiliteit. Opzoek naar planningssoftware met de functionaliteiten voor zelfroosteren? Lees dan onze tips in de blog: Tips voor een succesvolle keuze van plannings- of tijdregistratiesoftware.  Met deze tips selecteer je de best passende software die waarde toevoegt.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is oprichter en objectieve expert bij Planbizz. Ruim 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn passie voor het ondernemerschap, heeft hij een grote liefde voor praktische filosofie.

Gerelateerde artikelen

Hoe beheer je gebruikersautorisaties in planning software?

Hoe beheer je gebruikersautorisaties in planning software?

In veel branches die planning software gebruiken, wordt gewerkt met data over de organisatie en haar medewerkers. Denk hierbij alleen al aan de gezondheidszorg en overheid. Ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens kan leiden tot mutatie van belangrijke bedrijfsdata of problemen met het functioneren van de software. In dit artikel bespreken we wat een goed beheer van gebruikersautorisaties in planning software zo belangrijk maakt en waarom veel organisaties op dit gebied steken laten vallen.
Lees meer
Zo verbeter je kennis van planning software bij gebruikers

Zo verbeter je kennis van planning software bij gebruikers

Veel organisaties hebben moeite om het maximale uit planning software te halen. Vaak ligt onvoldoende kennis bij roosteraars en andere relevante gebruikers hieraan ten grondslag. Zonder de juiste kennis van een planningspakket verlopen organisatieprocessen ten aanzien van roostering en planning stroever, met als gevolg een lagere productiviteit en medewerkerstevredenheid. Hieronder leggen we uit hoe het goed inrichten van functioneel beheer dit probleem oplost door kennisverbetering bij planners en roosteraars te bevorderen.
Lees meer
Jetty Huberts

Expert Aan Het Woord Jetty Huberts

Planbizz helpt organisaties in de gezondheidszorg en publieke sector bij de selectie, inkoop, implementatie en het functioneel applicatiebeheer van planning- en roostersoftware. Maar wie zijn de mensen achter Planbizz? Hoe zijn ze hier terecht gekomen? En hoe bevalt het werken bij Planbizz? In de reeks Expert aan het woord ontmoet je onze planning experts. Met in deze editie: Jetty Huberts.
Lees meer