Voorbereiden van transitie bij wijzigingen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit bekende spreekwoord is zeker van toepassing op het doorvoeren van wijzigingen in de informatievoorziening. Wijzigingen in informatiesystemen zoals workforce planning software kunnen binnen een organisatie onvoorziene gevolgen hebben wanneer deze vooraf niet zorgvuldig zijn voorbereid. Het proces Voorbereiden transitie is bedoeld om de kans op een succesvolle doorvoering van dit soort wijzigingen te vergroten en de uiteindelijke transitie probleemloos te laten verlopen.

Waarom voorbereiding een must is

 

Binnen veel organisaties is het voorbereiden van de transitie een ondergeschoven kindje. Hoewel het verleidelijk is om gewenste wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren, levert dit echter zelden het beoogde resultaat op. Een gebrekkige voorbereiding leidt tot onnodig werk tijdens de transitiefase en ergernis bij gebruikers op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan de ingebruikname van nieuwe of gewijzigde functionaliteiten in workforce planning software, die nog niet optimaal blijken te werken of waarvoor geen duidelijke werkinstructies zijn verschaft.

Het succes van de transitiefase leunt dan ook sterk op de voorbereidende werkzaamheden die eraan voorafgaan. Het doel van het proces Voorbereiden transitie is om de best denkbare randvoorwaarden te creëren voor een probleemloze ingebruikname van de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Hierbij ligt de focus met name op de informatievoorziening richting eindgebruikers en bij bijvoorbeeld gegevensconversies. Ondanks dat de tijdsdruk in dit afrondende stadium vaak op zijn hoogst is, mag dit niet ten koste gaan van de aandacht voor de voorbereidende werkzaamheden.

Diverse gebruikers in de voorbereidingsfase

 

Bij het doorvoeren van wijzigingen in een organisatie zijn verschillende partijen betrokken. Een belangrijke doelgroep bij het proces Voorbereiden transitie is de gebruikersorganisatie. Gebruikers moeten immers tijdig op de hoogte zijn van het tijdstip en de inhoud van wijzigingen, net als de gevolgen die dit heeft voor het werkproces. Documentatie zoals handleidingen, werkinstructies, nieuwe formulieren, procedures en soms ook hands-on instructies moeten zorgvuldig worden voorbereid om de kans op een gestroomlijnde transitie te verhogen.Weten wat je allemaal moet voorbereiden bij wijzigingen binnen workforce planning in jouw organisatie? Plan een gratis ambitiegesprek in voor vrijblijvend advies op maat.


Ook bij functioneel beheerders en de IT-leverancier moet er duidelijkheid zijn over de gevolgen van door te voeren wijzigingen. Zo kan functioneel beheer na de transitiefase veel nieuwe functionele vragen verwachten en kan het zijn dat de werkzaamheden van de IT-leverancier zowel tijdens als na de transitie structureel veranderen. Een goed voorbeeld hiervan is de overstap naar andere workforce planning software, waardoor gebruikers systemen op een andere wijze, tijdstippen en locaties gaan gebruiken. Zowel aan klantzijde als IT-zijde moet de organisatie dan ook op deze veranderingen zijn voorbereid.

Het voorbereiden van de transitie

 

Het proces Voorbereiden transitie bestaat uit drie stappen. De eerste stap is het opstellen van een implementatieplan, waarin de voorafgaand aan de transitie uit te voeren voorbereidingswerkzaamheden gedetailleerd worden omschreven. Hierop volgt de daadwerkelijke uitvoering van deze activiteiten, zoals het opstellen van de eerder genoemde documentatie en het organiseren van trainingen voor medewerkers.

De laatste stap is het maken van een transitieplan dat een accurate blauwdruk vormt voor de werkzaamheden die tijdens de transitie moeten worden uitgevoerd. Vanuit de processen Wijzigingenbeheer, Specificeren en Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening wordt alle input aangeleverd die nodig is om de transitiefase te kunnen voorbereiden. Ook feedback vanuit eerdere transitietrajecten kan worden meegenomen om de voorbereiding soepel te laten verlopen.

Meer weten over het proces Voorbereiden transitie?

 

De functioneel beheerders van Planbizz weten exact welke voorbereidende werkzaamheden zijn vereist voor een geslaagde transitie. Benieuwd hoe wij jouw organisatie kunnen helpen bij het succesvol voorbereiden én implementeren van wijzigingen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies op maat tijdens een gratis virtueel ambitiegesprek.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is oprichter en objectieve expert bij Planbizz. Ruim 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn passie voor het ondernemerschap, heeft hij een grote liefde voor praktische filosofie.

Gerelateerde artikelen

Hoe beheer je gebruikersautorisaties in planning software?

Hoe beheer je gebruikersautorisaties in planning software?

In veel branches die planning software gebruiken, wordt gewerkt met data over de organisatie en haar medewerkers. Denk hierbij alleen al aan de gezondheidszorg en overheid. Ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens kan leiden tot mutatie van belangrijke bedrijfsdata of problemen met het functioneren van de software. In dit artikel bespreken we wat een goed beheer van gebruikersautorisaties in planning software zo belangrijk maakt en waarom veel organisaties op dit gebied steken laten vallen.
Lees meer
Zo verbeter je kennis van planning software bij gebruikers

Zo verbeter je kennis van planning software bij gebruikers

Veel organisaties hebben moeite om het maximale uit planning software te halen. Vaak ligt onvoldoende kennis bij roosteraars en andere relevante gebruikers hieraan ten grondslag. Zonder de juiste kennis van een planningspakket verlopen organisatieprocessen ten aanzien van roostering en planning stroever, met als gevolg een lagere productiviteit en medewerkerstevredenheid. Hieronder leggen we uit hoe het goed inrichten van functioneel beheer dit probleem oplost door kennisverbetering bij planners en roosteraars te bevorderen.
Lees meer
Jetty Huberts

Expert Aan Het Woord Jetty Huberts

Planbizz helpt organisaties in de gezondheidszorg en publieke sector bij de selectie, inkoop, implementatie en het functioneel applicatiebeheer van planning- en roostersoftware. Maar wie zijn de mensen achter Planbizz? Hoe zijn ze hier terecht gekomen? En hoe bevalt het werken bij Planbizz? In de reeks Expert aan het woord ontmoet je onze planning experts. Met in deze editie: Jetty Huberts.
Lees meer