Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Wijzigingen binnen delen van de gebruikersorganisatie hebben gevolgen voor de hele organisatie. Voor organisaties kan het soms lastig zijn om deze ontwikkelingen in kaart te brengen en de organisatiebrede impact ervan accuraat te voorspellen. Het BiSL-proces Informatie portfoliomanagement maakt dit makkelijker door de samenhang bloot te leggen tussen veranderingen in verschillende informatiedomeinen. Dit helpt de organisatie om in alle geledingen voorbereid te zijn op de toekomst en zo wendbaar, flexibel en veerkrachtig te blijven.

Wijzigingen beïnvloeden elkaar

Bij verwachte veranderingen in een organisatie wordt de focus vaak gelegd op de wijzigingen an sich. Dat is terecht, want inhoudelijke kennis van het specifieke deel van de gebruikersorganisatie dat de verandering raakt is nodig om de impact ervan nauwkeurig te kunnen bepalen. Dit is ook de reden dat een BiSL-proces als Informatie lifecyclemanagement onderscheid maakt tussen verschillende informatiedomeinen om mogelijke wijzigingen te inventariseren.

Tegelijkertijd staan ontwikkelingen binnen een informatiedomein nooit op zichzelf. Een organisatie is een dynamisch geheel waarin verschillende delen van de gebruikersorganisatie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Hierdoor kunnen de gevolgen van een verandering in één specifieke keten, bedrijfsproces of technologie zich door de hele organisatie laten voelen. Het BiSL-proces Informatie portfoliomanagement is bedoeld om deze organisatiebrede impact te voorspellen.

Samenhang tussen ontwikkelingen

Informatie portfoliomanagement begint met het in kaart brengen van de huidige situatie en de veranderingen die hierin kunnen optreden. Net als bij Informatie lifecyclemanagement draait het hier om wijzigingen in zaken als beleid, bedrijfsprocessen en IT.

Een belangrijk verschil tussen beide processen is echter dat Informatie portfoliomanagement de ontwikkelingen in deze verschillende domeinen afweegt in relatie tot elkaar. Hierdoor is het mogelijk om conclusies te trekken over de gevolgen voor de hele organisatie in plaats van die voor één specifiek informatiedomein.

Organisatiebrede impact van planningssoftware

Een voorbeeld hiervan is de situatie waarin een organisatie nog werkt met verouderde planningssoftware. Op basis van de snel evoluerende behoeften bij gebruikers en de moderne functies in andere software wordt duidelijk dat het huidige pakket tekortschiet in functionaliteit op het gebied van onder meer forecasting, capaciteitsmanagement en roostering. Dit heeft logischerwijs gevolgen voor het informatiedomein ‘planning’.

Het proces Informatie portfoliomanagement maakt in dit geval zichtbaar dat de impact in werkelijkheid verder reikt dan alleen dit informatiedomein. Een suboptimale planning beïnvloedt binnen de gebruikersorganisatie immers ook processen zoals productie (er zijn minder medewerkers met de juiste vaardigheden op de juiste plek), sales (een lagere productiekwaliteit vertaalt zich op termijn in minder sales), financiën (minder sales leidt tot een lagere omzet) en HRM (medewerkers raken steeds ontevredener over de weinig flexibele inroosteringsmogelijkheden). Voor een organisatie is het essentieel om dit soort organisatiebrede ontwikkelingen tijdig te kunnen voorzien.


Benieuwd hoe je de organisatiebrede impact van ontwikkelingen in planningssoftware binnen jouw organisatie kunt voorspellen? Boek een gratis ambitiegesprek voor vrijblijvend advies op maat.


Denken in portfolio’s

Net als bij Informatie lifecyclemanagement wordt er in het proces Informatie portfoliomanagement veelvuldig gewerkt met scenario’s. In deze scenario’s wordt aan de hand van de vergaarde inzichten bijvoorbeeld een toekomstig beleid of een overstap naar andere planningssoftware omschreven. Deze verschillende scenario’s worden vervolgens op elkaar afgestemd voor een eenduidige visie op de toekomst.

Belangrijker nog dan denken in scenario’s is bij Informatie portfoliomanagement denken in portfolio’s. Hierbij wordt de organisatie beschouwd als een systeem met een dynamische informatiebehoefte, die is te vervullen met behulp van een informatiegereedschapskist. Elk stuk gereedschap vertegenwoordigt een specifiek informatiedomein binnen de organisatie. Door te analyseren welk gereedschap ontbreekt, overbodig of toe is aan een onderhoudsbeurt, blijft de organisatie wendbaar en flexibel en voorbereid op een continu veranderende toekomst.

Meer weten over Informatie portfoliomanagement?

Wil jij je organisatie op alle vlakken toekomstbestendig maken, maar wordt er intern nog weinig gedacht vanuit portfolio’s? Planbizz helpt je graag om de organisatiebrede impact van ontwikkelingen in en rondom jouw organisatie in kaart te brengen en deze te vertalen naar een duurzaam beleid. Meer weten? Boek een virtueel ambitiegesprek en ontvang gratis en vrijblijvend advies op maat.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is partner en objectieve expert bij Planbizz. Al meer dan 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn werk voor opdrachtgevers, schrijft hij ook waardevolle content waarmee organisaties hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen.

Gerelateerde artikelen

Hoe ontwikkel ik toekomstscenario’s voor planningssoftware?

Hoe ontwikkel ik toekomstscenario’s voor planningssoftware?

Gedurende de levenscyclus van een organisatie veranderen doorlopend delen van de gebruikersorganisatie. Denk hierbij onder meer aan bedrijfsprocessen zoals financiën, inkoop, planning en productie. Het BiSL-proces Informatie lifecyclemanagement helpt om deze veranderingen te voorzien en uit te werken in concrete scenario’s. Zo krijgt de organisatie een helder inzicht in de benodigde werkwijzen, functies en workforce planning software voor de toekomst.
Lees meer
Wat betekent technologische ontwikkeling voor planningssoftware?

Wat betekent technologische ontwikkeling voor planningssoftware?

In en rondom organisaties voltrekken ontwikkelingen zich in een rap tempo. Niet alleen ketens en bedrijfsprocessen ontwikkelen zich, maar ook technologische ontwikkelingen gaan tegenwoordig sneller dan ooit. Het BiSL-proces Bepalen technologieontwikkelingen speelt hierop in door in te zoomen op relevante ontwikkelingen op het gebied van workforce planning software. Op basis hiervan kan de organisatie een samenhangend technologiebeleid voor de toekomst ontwikkelen.
Lees meer
Wat is de impact van organisatieverandering op planningssoftware?

Wat is de impact van organisatieverandering op planningssoftware?

In de loop der jaren vinden binnen elke organisatie ontwikkelingen plaats. Deze wijzigingen hebben onvermijdelijk gevolgen voor bedrijfsprocessen, de aansturing van de organisatie en daarmee op het gebruik van workforce planning software. Het BiSL-proces Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen inventariseert de invloed van verwachte interne veranderingen op planningssoftware, zodat de organisatie hier tijdig op kan inspelen.
Lees meer