Wat is de impact van organisatieverandering op planningssoftware?

Wat is de impact van organisatieverandering op planningssoftware?

In de loop der jaren vinden binnen elke organisatie ontwikkelingen plaats. Deze wijzigingen hebben onvermijdelijk gevolgen voor bedrijfsprocessen, de aansturing van de organisatie en daarmee op het gebruik van workforce planning software. Het BiSL-proces Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen inventariseert de invloed van verwachte interne veranderingen op planningssoftware, zodat de organisatie hier tijdig op kan inspelen.

Gevolgen van interne wijzigingen

Verandering binnen organisaties voltrekt zich tegenwoordig steeds sneller en steeds vaker. Reorganisaties zijn aan de orde van de dag, productlanceringen volgen elkaar in rap tempo op en werknemers wisselen bij de kans op positieverbetering makkelijker van werkgever dan ooit tevoren. In dit landschap van vluchtige interne verandering proberen organisaties standvastig te navigeren richting de beleidsdoelen die ze eerder hebben uitgezet.

Dit blijkt vaak een uitdaging, omdat interne wijzigingen gevolgen kunnen hebben voor processen, rollen en behoeften binnen de organisatie. Hierdoor kan het bijvoorbeeld nodig zijn om de gebruikte planningssoftware anders in te richten, de gebruikersorganisatie hierover actuele informatie te verstrekken, nieuwe functioneel beheerders in te werken of over te stappen op een geheel ander planningspakket.

Effecten op de langere termijn

Het BiSL-proces Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen brengt de ontwikkelingen in de eigen organisatie en de gevolgen daarvan voor de gebruikte workforce planning software in kaart. Denk hierbij aan wijzigingen aan het diensten- of productenportfolio, de inrichting van processen, de strategie van de organisatie en de visie van het management daarop.

Hierbij ligt de nadruk met name op de te verwachten impact die dit soort veranderingen in de komende drie tot vijf jaar kunnen hebben. Binnen BiSL wordt dit gezien als een reële termijn, omdat de toenemende dynamiek binnen organisaties het nagenoeg onmogelijk maakt om voorspellingen te doen over een periode die verder weg ligt dan de eerstkomende vijf jaar.


Benieuwd wat de impact is van organisatieverandering op het gebruik van jouw workforce planning software? Boek een gratis ambitiegesprek voor vrijblijvend advies op maat.


Het doel van het proces Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen is dat workforce planning software ook op lange termijn aan blijft sluiten op de behoeften binnen de organisatie. De inzichten die uit het proces voortkomen, kunnen in de processen Informatie lifecyclemanagement en Informatie portfoliomanagement worden gebruikt om een toekomstbestendige strategie te ontwikkelen.

Toekomstbestendige planningssoftware

Hoewel het belangrijk is om alert te zijn op wijzigingen die impact hebben op planningssoftware, zou je hierdoor bijna vergeten dat er ook veel winst valt te behalen in de software zelf of in de inrichting en het gebruik daarvan. Een planningspakket dat flexibel is ingericht en moderne functionaliteiten bevat, is immers beter berekend op welke verandering dan ook.

Veel organisaties maken echter nog altijd gebruik van software waarin onder meer functies, rollen en werkprocessen in de gebruikersinterface zijn ingebakken. Bij wijzigingen in processen of in het management – bijvoorbeeld door een reorganisatie – is de software dan niet meer actueel. Dit is te voorkomen met een planningspakket dat flexibel genoeg is voor organisaties die continu veranderen.

Meer weten over het bepalen van bedrijfsprocesontwikkelingen?

Veel organisaties die nu al flexibele en toekomstbestendige workforce planning software gebruiken, laten kansen liggen om deze software optimaal voor te bereiden op veranderingen in de toekomst. Ben jij benieuwd hoe ontwikkelingen binnen jouw organisatie de komende drie tot vijf jaar impact kunnen hebben op het gebruik van je planningssoftware? Boek dan een virtueel ambitiegesprek en ontvang gratis en vrijblijvend advies van de experts van Planbizz.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is partner en objectieve expert bij Planbizz. Al meer dan 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn werk voor opdrachtgevers, schrijft hij ook waardevolle content waarmee organisaties hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen.

Gerelateerde artikelen

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Wijzigingen binnen delen van de gebruikersorganisatie hebben gevolgen voor de hele organisatie. Voor organisaties kan het soms lastig zijn om deze ontwikkelingen in kaart te brengen en de organisatiebrede impact ervan accuraat te voorspellen. Het BiSL-proces Informatie portfoliomanagement maakt dit makkelijker door de samenhang bloot te leggen tussen veranderingen in verschillende informatiedomeinen. Dit helpt de organisatie om in alle geledingen voorbereid te zijn op de toekomst en zo wendbaar, flexibel en veerkrachtig te blijven.
Lees meer