Robotic Process Automation (RPA) en de voordelen voor jouw onderneming

Het wordt ook wel ‘de nieuwe revolutie in de wereld van procesautomatisering’ genoemd: een innovatie die net zo groot gaat worden als internet. Robot Process Automation (RPA) zet volgens de kenners momenteel de (HR-) wereld op zijn kop. Toch is het nog voor veel organisaties en instellingen een ver-van-hun-bed-show. Wij zetten daarom voor je op een rij wat RPA precies is, en wat je eraan hebt.

Wat is RPA?

RPA is de automatisering van op bedrijfsprocessen door middel van software: een robot. Deze robot kan repetitieve, op regels gebaseerde taken overnemen van mensen. Dit gaat dus om eenvoudig en routinematig werk, zoals het verwerken van Excel-bestanden, e-mails of elektronische formulieren. Vernieuwend aan RPA is dat het geen software vervangt, maar juist samenwerkt met de al aanwezige software. De robot krijgt als het ware een account in het systeem, zoals medewerkers ook hebben, en werkt dus zonder dat het gehele systeem van een onderneming veranderd hoeft te worden. Het is dus eigenlijk software die software aanstuurt.

Het optimaliseren van HR-systemen

Het klinkt allemaal erg mooi, software die zelfstandig taken kan uitvoeren. Die gedachte wordt in Nederland inmiddels ook door steeds meer HR-managers ondersteund. RPA is namelijk op verschillende manieren toe te passen binnen HR. Een voorbeeld hiervan is voor het optimaliseren van de gebruikte plannings- en tijdsregistratiesoftware. Vaak wordt in ondernemingen gewerkt met verschillende systemen voor bijvoorbeeld planning, tijdsregistratie, salarisbetalingen en communicatie tussen medewerkers. RPA is in staat alle gegevens uit deze verschillende software te halen en integreren in één overzicht, waarin altijd de juiste informatie op de juiste plek staat. Dit optimaliseert dus het systeem, wat het gebruik voor medewerkers gemakkelijker maakt.

Betere inzet van medewerkers

Naast de verbeteringen die RPA doorvoert in de HR-systemen, levert het ook een groot voordeel op voor HR-medewerkers zelf. HR-afdelingen hebben veel te maken met administratieve processen en procedures naar aanleiding van wet- en regelgeving. Het vinden, verwerken en opleveren van de juiste data kosten veel tijd. Door een deel van de taken over te nemen van medewerkers, zorgt RPA ervoor dat het HR-personeel haar tijd kan besteden aan meer uitdagende en zinvolle taken. Dit kan de kwaliteit van het HR-beleid ten goede komen, en resulteert daarnaast ook in een hogere medewerkerstevredenheid van het HR-personeel. Zij kunnen zich weer focussen op het werk waarvoor ze HR-medewerker zijn geworden (wil je weten waarom dat belangrijk is? Lees dan onze blog over duurzame inzetbaarheid van personeel).

Hogere efficiëntie

Tot slot is er nog een belangrijke laatste meerwaarde van  het gebruik van RPA. Doordat RPA altijd door kan werken en een lager risico heeft op fouten, zorgt het voor hogere productievolumes en een hogere kwaliteit. Dit maakt de processen die nu door RPA worden uitgevoerd een stuk efficiënter.

Kortom, RPA kan het gebruik van HR-systemen optimaliseren, zorgt voor een betere inzet van HR-personeel en levert een efficiëntieslag op voor ondernemingen. Maar naast deze grote voordelen is er ook een kritische kant: de robot is niet in staat om met uitzonderingen of onverwachte situaties om te gaan. Mensen, in dit geval HR-personeel, kunnen deze flexibiliteit wel leveren en zijn en blijven dus de kern van de onderneming. Wil je dus met jouw onderneming aan de slag met RPA? Denk dan goed na op welke manier RPA een toegevoegde waarde kan hebben voor jouw onderneming, zodat je toewerkt naar een optimaal resultaat.

Benieuwd naar alle aanbieders van Workforce Planning software? Download dan gratis onze Planbizz Arena.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is partner en objectieve expert bij Planbizz. Al meer dan 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn werk voor opdrachtgevers, schrijft hij ook waardevolle content waarmee organisaties hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen.

Gerelateerde artikelen

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Wijzigingen binnen delen van de gebruikersorganisatie hebben gevolgen voor de hele organisatie. Voor organisaties kan het soms lastig zijn om deze ontwikkelingen in kaart te brengen en de organisatiebrede impact ervan accuraat te voorspellen. Het BiSL-proces Informatie portfoliomanagement maakt dit makkelijker door de samenhang bloot te leggen tussen veranderingen in verschillende informatiedomeinen. Dit helpt de organisatie om in alle geledingen voorbereid te zijn op de toekomst en zo wendbaar, flexibel en veerkrachtig te blijven.
Lees meer
Hoe ontwikkel ik toekomstscenario’s voor planningssoftware?

Hoe ontwikkel ik toekomstscenario’s voor planningssoftware?

Gedurende de levenscyclus van een organisatie veranderen doorlopend delen van de gebruikersorganisatie. Denk hierbij onder meer aan bedrijfsprocessen zoals financiën, inkoop, planning en productie. Het BiSL-proces Informatie lifecyclemanagement helpt om deze veranderingen te voorzien en uit te werken in concrete scenario’s. Zo krijgt de organisatie een helder inzicht in de benodigde werkwijzen, functies en workforce planning software voor de toekomst.
Lees meer
Wat betekent technologische ontwikkeling voor planningssoftware?

Wat betekent technologische ontwikkeling voor planningssoftware?

In en rondom organisaties voltrekken ontwikkelingen zich in een rap tempo. Niet alleen ketens en bedrijfsprocessen ontwikkelen zich, maar ook technologische ontwikkelingen gaan tegenwoordig sneller dan ooit. Het BiSL-proces Bepalen technologieontwikkelingen speelt hierop in door in te zoomen op relevante ontwikkelingen op het gebied van workforce planning software. Op basis hiervan kan de organisatie een samenhangend technologiebeleid voor de toekomst ontwikkelen.
Lees meer