Hoe pas je ASL toe voor Workforce Planning software?

ASL is een bekend procesraamwerk voor de uitvoering van beheer, onderhoud en vernieuwing van applicaties. Dat maakt dit framework relevant voor organisaties die applicaties zoals Workforce Planning software gebruiken. Voor de beste resultaten zijn deze softwareapplicaties uitgekozen en geïmplementeerd met essentiële ASL-principes in het achterhoofd. Hieronder bespreken wij wat ASL precies is en hoe je met behulp van dit raamwerk het maximale potentieel van je Workforce Planning software kunt benutten.

Wat is ASL?

ASL staat voor Application Services Library en is dé publieke standaard voor inrichting van het applicatiemanagement in organisaties. De nadruk ligt hierbij op processen rondom het beheer en onderhoud van applicaties zoals Workforce Planning software, die in de organisatie worden gebruikt om de capaciteit en productiviteit van medewerkers te optimaliseren.

Doordat ASL specifiek de focus legt op applicatiebeheer en -vernieuwing, draait het in belangrijke mate om het doorvoeren van veranderingen in (het gebruik van) applicaties. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn naar aanleiding van geconstateerde bugs in de software of door veranderende technische of functionele eisen. Diagnose-instrumenten zoals zelfevaluaties vertolken een ondersteunende rol.

Toepassing van ASL is met name geschikt voor organisaties die een duidelijke langetermijnstrategie willen formuleren voor het eigen applicatielandschap. Vaak werken deze organisaties reeds met Workforce Planning software en willen ze op pragmatische wijze aan de slag met het verbeteren van beheerprocessen en de ontwikkelcyclus van onderhoud van vernieuwing.


Wil je direct een verloren investering van tijd en geld besparen bij het functioneel beheer van Workforce Planning software? Download dan gratis onze whitepaper met daarin de valkuilen en tips.


Hoe werkt het toepassen van ASL?

Het ASL-framework kent drie niveaus, waarin strategische (richtinggevende), tactische (sturende) en operationele (uitvoerende) processen worden omschreven. Op strategisch niveau gaat het veelvuldig over Applications Cycle Management (ACM) en Organization Cycle Management (OCM). Deze processen resulteren in een langetermijnstrategie voor respectievelijk de applicatie en IT-organisatie.

Het tactische niveau is noodzakelijk om de vertaalslag te maken van het strategische naar het operationele niveau. Hiervoor worden vier processen gebruikt: planning en control, kostenmanagement, kwaliteitsmanagement en service level management. Voor elk proces moet een plan worden opgesteld, waarna de gemaakte afspraken worden bewaakt en uiteindelijk geëvalueerd.

De diepste laag in het ASL-raamwerk is het operationele niveau. Hierbij draait het onder meer om beheerprocessen zoals incident-, configuratie-, beschikbaarheids-, capaciteits- en continuïteitsbeheer. Minstens zo belangrijk zijn onderhouds- en vernieuwingsprocessen zoals impactanalyse, ontwerp, realisatie, test en implementatie. Verbindende processen zoals wijzigingsbeheer, programmabeheer en distributie slaan een brug tussen de genoemde beheer-, onderhouds- en vernieuwingsprocessen.

 

Waarom ASL toepassen bij Workforce Planning software?

Organisaties die dagelijks werken met complexe applicaties zoals Workforce Planning software hebben belang bij een goed beheer, onderhoud en vernieuwing van hun applicatielandschap. ASL vormt een bewezen raamwerk waarop deze organisaties kunnen vertrouwen en maakt het mogelijk om applicaties op een gestructureerde manier te managen vanuit het perspectief van de gebruiker.

Dit vertaalt zich in de praktijk naar tal van voordelen. Zo biedt ASL een gemeenschappelijk referentiekader en taalgebruik op het gebied van applicatiebeheer, waardoor vakkennis makkelijker onderling wordt overgedragen en een betere samenwerking mogelijk wordt. Ook blijft deze kennis bij eventueel vertrek van een medewerker toch voor de organisatie behouden.

Naast continuïteit garandeert ASL door het werken in ketens ook meer betrouwbaarheid en efficiëntie in een organisatie. Denk hierbij aan onder andere aan een langere levensduur van applicaties zoals Workforce Planning software, maar ook aan een betere beheersing van de kosten die het beheer van dit soort applicaties met zich meebrengt.

 

Meer weten over ASL en Workforce Planning software?

Planbizz helpt toonaangevende werkgevers binnen verschillende sectoren al jarenlang bij het beheer, onderhoud en de vernieuwing van hun Workforce Planning software. Dankzij onze langjarige expertise op het gebied van ASL kunnen we ook jouw organisatie helpen om meer uit het applicatielandschap te halen. Meer weten? Plan een virtueel ambitiegesprek in en ontvang vrijblijvend maatwerk advies.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is oprichter en objectieve expert bij Planbizz. Ruim 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn passie voor het ondernemerschap, heeft hij een grote liefde voor praktische filosofie.

Gerelateerde artikelen

Hoe beheer je gebruikersautorisaties in planning software?

Hoe beheer je gebruikersautorisaties in planning software?

In veel branches die planning software gebruiken, wordt gewerkt met data over de organisatie en haar medewerkers. Denk hierbij alleen al aan de gezondheidszorg en overheid. Ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens kan leiden tot mutatie van belangrijke bedrijfsdata of problemen met het functioneren van de software. In dit artikel bespreken we wat een goed beheer van gebruikersautorisaties in planning software zo belangrijk maakt en waarom veel organisaties op dit gebied steken laten vallen.
Lees meer
Zo verbeter je kennis van planning software bij gebruikers

Zo verbeter je kennis van planning software bij gebruikers

Veel organisaties hebben moeite om het maximale uit planning software te halen. Vaak ligt onvoldoende kennis bij roosteraars en andere relevante gebruikers hieraan ten grondslag. Zonder de juiste kennis van een planningspakket verlopen organisatieprocessen ten aanzien van roostering en planning stroever, met als gevolg een lagere productiviteit en medewerkerstevredenheid. Hieronder leggen we uit hoe het goed inrichten van functioneel beheer dit probleem oplost door kennisverbetering bij planners en roosteraars te bevorderen.
Lees meer
Jetty Huberts

Expert Aan Het Woord Jetty Huberts

Planbizz helpt organisaties in de gezondheidszorg en publieke sector bij de selectie, inkoop, implementatie en het functioneel applicatiebeheer van planning- en roostersoftware. Maar wie zijn de mensen achter Planbizz? Hoe zijn ze hier terecht gekomen? En hoe bevalt het werken bij Planbizz? In de reeks Expert aan het woord ontmoet je onze planning experts. Met in deze editie: Jetty Huberts.
Lees meer