planning software

Hoe organiseer je het werken met planningssoftware

Bij de selectie en het beheer van workforce planning software ligt de nadruk vaak op de behoefte aan bepaalde functionaliteiten. Minstens zo belangrijk voor het optimaal functioneren van planningssoftware is echter een organisatiestructuur die dit faciliteert. Het BiSL-proces Relatiemanagement legt de focus op het vormgeven van een goede relatie tussen de gebruikersorganisatie en IV-organisatie, zodat afspraken en verantwoordelijkheden rondom een planningspakket helder zijn en breed worden gedragen door alle betrokkenen.

Intern beleid ten aanzien van een planningspakket

Het eenduidig vaststellen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom planningssoftware blijkt voor veel organisaties een uitdaging. Zelfs wanneer dit proces binnen de ene afdeling op rolletjes verloopt, kan een andere afdeling hier structureel mee worstelen.

Niet zelden heeft deze situatie te maken met de decentrale rol die functioneel beheerders – en zeker key users – in de organisatie vervullen. Doordat zij veelal binnen een gebruikersafdeling actief zijn, blijkt het lastig om hun positie ten opzichte van diezelfde afdeling te bepalen en onderling goed af te stemmen. Hierdoor blijven bepaalde cruciale taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden onbenoemd en wordt het interne beleid ten aanzien van workforce planning software moeizaam of slechts mondjesmaat uitgerold.

De rol van key users en functioneel beheerders

Het proces Relatiemanagement is erop gericht om de relatie tussen de gebruikersorganisatie en IV-organisatie vorm te geven en te bewaken. Dit moet leiden tot een betere consistentie, samenhang en communicatie en meer duidelijkheid over de positie van key users en functioneel beheerders ten opzichte van de eigen afdeling. Wanneer de gewenste organisatie eenmaal is uitgewerkt, is duidelijk hoe en waar key users en functioneel beheerders opereren en welke taken en verantwoordelijkheden zij in de organisatie ten aanzien van planningssoftware oppakken.


Benieuwd hoe je taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom een planningspakket toewijst aan gebruikers? Boek een gratis ambitiegesprek voor vrijblijvend advies op maat.


Goed relatiemanagement begint echter niet met het uitwerken van de gewenste organisatie, maar met het evalueren van bestaande relaties met de gebruikersorganisatie. Hierna is het mogelijk om deze naast de gewenste relaties met de gebruikersorganisatie te leggen en beleid op te stellen met hierin concreet uitgewerkte rollen voor individuele gebruikers.

Dit resulteert in een structuurplan dat binnen functioneel beheer ook wel bekend staat als een blauwdruk of organisatieplan. In dit plan zijn alle belangrijke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, communicatielijnen en werkwijzen van gebruikers vastgelegd en worden concrete afspraken met de gebruikersorganisatie omschreven.

Een heldere organisatiestructuur leidt tot betere relaties

Rollen die te maken hebben met het beheer van workforce planning software zijn vaak te vinden aan de gebruikerszijde van een organisatie. Een valkuil bij dergelijke decentrale rollen is dat ze onderling tot onbegrip kunnen leiden. Een functioneel beheerder die werkzaam is op de afdeling Human Resources heeft doorgaans een compleet ander takenpakket en bevoegdheden dan zijn collega’s. Daarnaast kan het zijn dat de functioneel beheerder in zijn dagelijkse werkzaamheden intensiever samenwerkt met collega’s van andere afdelingen dan die van de eigen afdeling.

Om een goede consistentie, samenhang en communicatie tussen de IV-functie en gebruikersorganisatie te behouden, is het proces Relatiemanagement dan ook onontbeerlijk. Dit proces schept niet alleen duidelijkheid over het takenpakket ten aanzien van planningssoftware, maar draagt ook bij aan een organisatiestructuur die een optimale relatie tussen de gebruikersorganisatie en IV-organisatie faciliteert. Dit kan leiden tot een meer decentrale of juist centrale rol voor functioneel beheerders.

Meer weten over Relatiemanagement?

Heeft jouw organisatie behoefte aan meer duidelijkheid op het gebied van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom workforce planning software? De functioneel beheerders van Planbizz bieden maatwerk ondersteuning, zodat jij het maximale uit een planningspakket haalt. Meer weten? Boek een gratis en vrijblijvend virtueel ambitiegesprek.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Een ondernemer met een missie. In 2035 werkt elke maatschappelijke organisatie tevreden met workforce planning- en roostersoftware. Als objectieve expert help ik hen al ruim 15 jaar om deze software optimaal te benutten. Naast mijn passie voor ondernemerschap, ben ik ook een liefhebber van praktische filosofie.

Gerelateerde artikelen

implementatie en functioneel beheer planning software

Maak tijd en ruimte om het beste uit je planning- en roostersoftware te halen

Als functioneel beheerder heb je een aantal terugkerende taken die ervoor zorgen dat de planning- en roostersoftware goed blijft draaien. Daarnaast moet je vaak ook nog onvoorziene situaties oplossen en dat geeft menig functioneel beheerder behoorlijk wat stress. Maar dat is helemaal niet nodig. Met een andere aanpak maak je je werk leuker én beter. Onze functioneel consultant Jeroen Bakker deelt zijn visie im deze blog.
Lees meerMaak tijd en ruimte om het beste uit je planning- en roostersoftware te halen

Expert Aan Het Woord Jeroen Bakker

Sinds 1 september heeft Planbizz er een zwaargewicht bij: Jeroen Bakker. Hij brengt maar liefst 22 jaar ervaring binnen implementatie en functioneel beheer van planning- en roostersoftware mee. Deze nuchtere Groninger bekijkt vraagstukken graag vanuit een brede context: “De beste oplossingen genereer je in gesprek met de klant.”
Lees meerExpert Aan Het Woord Jeroen Bakker