Hoe beheer je bedrijfsinformatie binnen workforce planning software?

Binnen organisaties wordt gewerkt met eindeloos veel informatiestromen. Een goed beheer van al deze gegevens is noodzakelijk om beslissingen te nemen op basis van de juiste informatie, maar ook om een correcte en zorgvuldige toepassing van de geldende privacywetgeving te borgen. Maar welke gegevens zijn hierbij precies te onderscheiden en hoe kun je het beheer van bedrijfsinformatie het beste structureren? Je leest het antwoord op deze en andere relevante vragen hieronder.

Hoe werkt het beheren van bedrijfsinformatie?

 

Per 25 mei 2018 is in de gehele Europese Unie (EU) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze belangrijke privacywetgeving staat ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). Sinds de invoering van de AVG zijn het beheer en de opslag van gegevens voor organisaties steeds meer een hot topic geworden. Hierdoor is er ook in toenemende mate aandacht gekomen voor het beheren van bedrijfsinformatie.

Binnen functioneel beheer is het proces Beheer bedrijfsinformatie verantwoordelijk voor een correcte opzet en inhoud van gegevens rondom de informatievoorziening. Hierbij gaat het niet alleen om het beheer van gegevens in bestanden en applicaties zoals workforce planning software, maar ook om data in de niet-geautomatiseerde informatievoorziening. Denk hierbij aan niet- of semi-geautomatiseerde documenten zoals losse Excel-bestanden, aanvragen en inschrijf- en aftekenformulieren.

De gegevens in workforce planning software

 

In de workforce planning software van een organisatie zijn verschillende gegevensstromen te onderscheiden:

Stamgegevens

Deze gegevens staan ook wel bekend als masterdata. Ze hebben betrekking op fundamentele onderwerpen binnen een organisatie. Een goed voorbeeld hiervan zijn de adresgegevens van klanten. Deze kunnen nodig zijn voor onder meer marketingdoeleinden, distributie (het versturen van producten) en facturatie (het versturen van facturen). Diverse afdelingen binnen een organisatie komen dan ook met stamgegevens in aanraking.

Transactiegegevens

Deze gegevens komen voort uit transacties tussen de organisatie en haar klanten. Denk hierbij onder meer aan bestellingen, boekingen en mutatiegegevens.

Referentiegegevens

Deze gegevens staan ook wel bekend als stuurparameters. Ze blijven over het algemeen hetzelfde en bepalen de uitkomst van verwerkingen. Goede voorbeelden hiervan zijn onder andere landcodes en tariefstaffels.

Metagegevens

Deze gegevens beschrijven andere gegevens of geven hierover aanvullende informatie. Denk aan de auteur van een Excel-bestand of de tijdstip en locatie van een foto. Metagegevens zijn nodig om data op overzichtelijke wijze te structureren en het beheer van bedrijfsinformatie optimaal in te richten.


Wil je meer halen uit het beheer van de informatie in jouw organisatie? Plan dan een gratis ambitiegesprek in voor vrijblijvend advies op maat.


Correcte en actuele gegevens borgen

 

Het beheer van de bovengenoemde gegevenssoorten gebeurt door data op de juiste manier te bewaken, verstrekken, inventariseren en wijzigen. Zo kunnen organisaties de integriteit en correctheid van gegevens bewaken door onder meer zorgvuldig om te gaan met verzoeken om data. Deze verzoeken kunnen vanuit het proces Gebruikersondersteuning binnenkomen in het systeem. Daarnaast kan gebruikers soms gevraagd worden om niet-standaard rapportages samen te stellen. Dit vraagt veelal om kennis van de inhoud en structuur van databases en daarmee om heldere afspraken over rollen en verantwoordelijkheden in het informatiebeheer.

Ook het wijzigen van gegevens behoort tot de terugkerende taken in functioneel beheer. Denk hierbij aan het aanpassen van eerder genoemde stuurparameters (wat alleen bij uitzondering gebeurt) of aan het herstellen van fouten in stamgegevens. In workforce planning software moeten daarnaast geregeld wijzigingen in het logboek worden bijgehouden, net als bijvoorbeeld wijzigingen in rekenregels met betrekking tot overuren en ziekteuren voor export naar het salarispakket.

Bedrijfsinformatie op de beste manier beheren

 

In de processen van functioneel beheerders zijn data en metadata dan ook onmisbaar. De moderne professional is hierdoor altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en communiceert ontwikkelpunten tijdig naar de Privacy Officer om datalekken te voorkomen. Ook is er binnen de organisatie idealiter sprake van een consistent en actueel informatiemodel en voldoen gegevens inhoudelijk aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. Zo is de organisatie verzekerd van informatie die voldoet aan de normen van de AVG en die bovendien op elk moment correct en actueel is.

Meer weten over het beheer van bedrijfsinformatie?

Als onafhankelijk expert ondersteunt Planbizz organisaties in uiteenlopende sectoren bij een optimaal beheer van hun bedrijfsinformatie. Graag gaan we ook met jou vrijblijvend in gesprek om mogelijke verbeterpunten in kaart te brengen. Meer weten? Plan een gratis virtueel ambitiegesprek in en ontvang maatwerk advies van onze specialisten.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is oprichter en objectieve expert bij Planbizz. Ruim 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn passie voor het ondernemerschap, heeft hij een grote liefde voor praktische filosofie.

Gerelateerde artikelen

Hoe beheer je gebruikersautorisaties in planning software?

Hoe beheer je gebruikersautorisaties in planning software?

In veel branches die planning software gebruiken, wordt gewerkt met data over de organisatie en haar medewerkers. Denk hierbij alleen al aan de gezondheidszorg en overheid. Ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens kan leiden tot mutatie van belangrijke bedrijfsdata of problemen met het functioneren van de software. In dit artikel bespreken we wat een goed beheer van gebruikersautorisaties in planning software zo belangrijk maakt en waarom veel organisaties op dit gebied steken laten vallen.
Lees meer
Zo verbeter je kennis van planning software bij gebruikers

Zo verbeter je kennis van planning software bij gebruikers

Veel organisaties hebben moeite om het maximale uit planning software te halen. Vaak ligt onvoldoende kennis bij roosteraars en andere relevante gebruikers hieraan ten grondslag. Zonder de juiste kennis van een planningspakket verlopen organisatieprocessen ten aanzien van roostering en planning stroever, met als gevolg een lagere productiviteit en medewerkerstevredenheid. Hieronder leggen we uit hoe het goed inrichten van functioneel beheer dit probleem oplost door kennisverbetering bij planners en roosteraars te bevorderen.
Lees meer
Jetty Huberts

Expert Aan Het Woord Jetty Huberts

Planbizz helpt organisaties in de gezondheidszorg en publieke sector bij de selectie, inkoop, implementatie en het functioneel applicatiebeheer van planning- en roostersoftware. Maar wie zijn de mensen achter Planbizz? Hoe zijn ze hier terecht gekomen? En hoe bevalt het werken bij Planbizz? In de reeks Expert aan het woord ontmoet je onze planning experts. Met in deze editie: Jetty Huberts.
Lees meer