De 3 stappen voor goed functioneel beheer van jouw Workforce Planning software

De juiste informatievoorziening is essentieel voor een goede capaciteitsplanning, kostenefficiëntie en communicatie binnen een organisatie. Dit maakt functioneel beheer onmisbaar voor elke organisatie die gebruikmaakt van workforce planning software. Maar hoe kun je deze beheermethodiek nu op een effectieve manier inrichten?

Dit zijn de 3 belangrijkste stappen voor een optimaal functioneel beheer van jouw Workforce Planning software:

  • Stap 1: Formuleer een langetermijnvisie voor de informatievoorziening
  • Stap 2: Geef praktische sturing aan het geformuleerde beleid
  • Stap 3: Gebruik de informatievoorziening en realiseer veranderingen
 

Stap 1: Formuleer een langetermijnvisie voor de informatievoorziening

Het bepalen van een langetermijnvisie voor de informatievoorziening in een organisatie geeft richting aan het beleid omtrent functioneel beheer. Dit begint met het opstellen van een heldere informatiestrategie, waarbij actuele ontwikkelingen in de bedrijfsprocessen, keten en technologie worden vertaald naar een gewenst toekomstbeeld voor de informatievoorziening.

Naast een informatiestrategie is een organisatiestrategie nodig om vast te leggen hoe de besluitvorming rondom de informatievoorziening in de praktijk wordt georganiseerd. Denk hierbij aan het definiëren van een duidelijke rolverdeling voor betrokken partijen zoals ketenpartners, relaties en leveranciers. Dit waarborgt een consistente en harmonieuze manier van werken.

Een goede coördinatie van al deze informatie is een voorwaarde voor een succesvolle uitvoering van de geformuleerde visie. Verschillende partijen in een organisatie hebben conflicterende belangen. Plannen voor een effectieve inrichting van de organisatie, processen en informatiesystemen zoals de Workforce Planning software moeten daarom vooraf goed op elkaar worden afgestemd.

 

Stap 2: Geef praktische sturing aan het geformuleerde beleid

Is het beleid ten aanzien van functioneel beheer eenmaal duidelijk? Dan is de tijd aangebroken om hier praktische sturing aan te geven. Deze stap vormt de brug tussen de langetermijnvisie van de organisatie en de dagelijkse uitvoering. Het op de juiste manier sturen van de informatievoorziening is cruciaal om problemen of vertraging op de werkvloer te voorkomen.

Een belangrijk onderdeel van deze stap is het plannen en bijsturen van activiteiten in de organisatie. Door deze activiteiten goed te plannen, krijgen de juiste medewerkers toegang tot de juiste informatie op het juiste moment en wordt een optimale inzet van capaciteit gerealiseerd. Op deze manier wordt het maximale uit de gebruikte Workforce Planning software gehaald.

Praktische sturing van het functioneel beheer leidt niet alleen tot een betere planning, maar ook tot een hogere kostenefficiëntie. Hierbij draait het niet alleen om het analyseren van de kosten, maar ook van de opbrengsten van informatiesystemen en ICT-middelen. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat een investering in nieuwe Workforce Planning software zichzelf op lange termijn terugverdient.

Wil je direct een verloren investering van tijd en geld besparen bij het functioneel beheer van Workforce Planning software? Download dan gratis onze whitepaper met daarin de valkuilen en tips.


 

Stap 3: Gebruik de informatievoorziening en realiseer veranderingen

Of je nu overstapt naar nieuwe Workforce Planning software of je huidige softwarepakket blijft gebruiken; een goed functioneel beheer van de software ondersteunt medewerkers in hun dagelijkse gebruik van de informatievoorziening. Denk hierbij ook aan het periodiek sturen van inhoudelijke updates richting gebruikers en het afhandelen van hun wensen, klachten en vragen.

De ontwikkelingen in een organisatie staan nooit stil en daarmee veranderen ook de behoeften op het gebied van functioneel beheer. Voor de functioneel beheerder is het daarom van belang om de huidige inrichting van de informatievoorziening regelmatig tegen het licht te houden. Zijn er geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde veranderingen mogelijk die leiden tot verbetering?

Verrassend vaak kunnen ogenschijnlijk kleine veranderingen in het gebruik van Workforce Planning software zorgen voor lagere kosten en een hogere kwaliteit van informatievoorziening. Essentieel is wel om voorgenomen veranderingen uitgebreid te toetsen en te testen, zodat het zeker is dat de implementatie ervan in dagelijkse bedrijfsprocessen vlekkeloos zal verlopen.

 

Meer weten over functioneel beheer van Workforce Planning software?

Planbizz is dé onafhankelijk expert die een variëteit van grote organisaties helpt bij het functioneel beheer van Workforce Planning software. Ook jou helpen we op basis van onze jarenlange expertise graag om het maximale uit de informatievoorziening in je organisatie te halen. Meer weten? Plan vrijblijvend een virtueel ambitiegesprek in en ontvang een advies op maat.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is oprichter en objectieve expert bij Planbizz. Ruim 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn passie voor het ondernemerschap, heeft hij een grote liefde voor praktische filosofie.

Gerelateerde artikelen

Hoe beheer je gebruikersautorisaties in planning software?

Hoe beheer je gebruikersautorisaties in planning software?

In veel branches die planning software gebruiken, wordt gewerkt met data over de organisatie en haar medewerkers. Denk hierbij alleen al aan de gezondheidszorg en overheid. Ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens kan leiden tot mutatie van belangrijke bedrijfsdata of problemen met het functioneren van de software. In dit artikel bespreken we wat een goed beheer van gebruikersautorisaties in planning software zo belangrijk maakt en waarom veel organisaties op dit gebied steken laten vallen.
Lees meer
Zo verbeter je kennis van planning software bij gebruikers

Zo verbeter je kennis van planning software bij gebruikers

Veel organisaties hebben moeite om het maximale uit planning software te halen. Vaak ligt onvoldoende kennis bij roosteraars en andere relevante gebruikers hieraan ten grondslag. Zonder de juiste kennis van een planningspakket verlopen organisatieprocessen ten aanzien van roostering en planning stroever, met als gevolg een lagere productiviteit en medewerkerstevredenheid. Hieronder leggen we uit hoe het goed inrichten van functioneel beheer dit probleem oplost door kennisverbetering bij planners en roosteraars te bevorderen.
Lees meer
Jetty Huberts

Expert Aan Het Woord Jetty Huberts

Planbizz helpt organisaties in de gezondheidszorg en publieke sector bij de selectie, inkoop, implementatie en het functioneel applicatiebeheer van planning- en roostersoftware. Maar wie zijn de mensen achter Planbizz? Hoe zijn ze hier terecht gekomen? En hoe bevalt het werken bij Planbizz? In de reeks Expert aan het woord ontmoet je onze planning experts. Met in deze editie: Jetty Huberts.
Lees meer