planning software MMC

Case Maxima Medisch Centrum

Planbizz helpt je bij de selectie, implementatie en functioneel beheer van planning- en roostersoftware. Maar wat is onze werkwijze tijdens softwareselectietrajecten en functioneel beheer en welke resultaten ervaren onze opdrachtgevers? In onze referentiecases vragen we hen om hun ervaringen kort en krachtig te beschrijven. Met in deze editie: Désirée Cuperus-Kanters, die als Leidinggevende Planning actief is bij het Maxima Medisch Centrum (MMC).

Planbizz helpt je bij de selectie, implementatie en functioneel beheer van planning- en roostersoftware. Maar wat is onze werkwijze tijdens softwareselectietrajecten en functioneel beheer en welke resultaten ervaren onze opdrachgevers? In onze referentiecases vragen we opdrachtgevers om hun ervaringen kort en krachtig te beschrijven. Met in deze editie: Désirée Cuperus-Kanters, die als Leidinggevende Planning actief is bij het Maxima Medisch Centrum (MMC).

Désirée heeft een langjarige achtergrond in de zorg en werkt al sinds 1990 bij het MMC. Van oorsprong als verpleegkundige, met daarnaast als extra aandachtsgebied (decentrale) roosterplanner. In 2010 sloot zij aan bij het project Resultaat Gericht Roosteren, van waaruit in 2014 een centrale planafdeling is ontstaan. Na verloop van tijd kwam er een koppeling met het Flexbureau en groeide Désirée uit tot leidinggevende van Plan en Flex.

“Dat Planbizz de projectdefinitie aan de voorkant goed op orde had, schiep bij ons een reële verwachting en daarmee vertrouwen”

Vraag naar goede professionals

Het afgelopen jaar heeft Planbizz bij het MMC twee experts ingezet; ter ondersteuning bij de implementatie van Ortec en ter ondersteuning van het functioneel beheer van SPX. Désirée fungeert hierbij als aanspreekpunt en legt uit hoe de samenwerking tot stand kwam. “Als organisatie merken we dat het aanbod experts in de markt groot is, maar goede professionals lastig te vinden zijn. In onze zoektocht kwamen we via ons netwerk uit bij Planbizz, waarbij we al snel merkten dat de aangeboden CV’s goed aansloten op onze vraag. Het feit dat Planbizz deze selectie aan de voorkant goed op orde had, schiep bij ons een reële verwachting en daarmee vertrouwen. Dit heeft geresulteerd in de inzet van twee Functioneel Applicatiebeheerders; één voor een korte en één voor een langere periode.”

Ondersteunend en objectief

Inmiddels werkt Désirée al enige tijd samen met de experts van Planbizz en dat verloopt naar eigen zeggen prettig. “Een goede samenwerking ontstaat mijns inziens door goede en eerlijke communicatie te koppelen aan duidelijke afspraken en een gezamenlijk doel. Planbizz heeft sinds het begin van de samenwerking het initiatief genomen om de ‘hulpvraag’ helder te krijgen, waardoor de organisatie wordt ontlast. Ook vindt er regelmatig evaluatie plaats en wordt waar nodig in overleg bijgestuurd. Het is mijn ervaring dat Planbizz zich hierbij ondersteunend en objectief opstelt.”

“Planbizz heeft sinds het begin van de samenwerking het initiatief genomen om de ‘hulpvraag’ helder te krijgen, waardoor de organisatie wordt ontlast”

Plannen in OWS

Inmiddels is het project rondom de implementatie van Ortec voor meer dan de helft gevorderd. Reeds tweederde van de organisatie is aan de slag gegaan met plannen in OWS. Wel is duidelijk dat een project van deze omvang druk legt op de afdeling en de organisatie in het algemeen. Désirée: “Er wordt hard gewerkt aan optimalisatie van de inrichting naar de wens van de organisatie en het verhogen van de kennis van diverse stakeholders. Het project loopt nog door tot eind 2023, waarna de basis voor 85% moet zijn ingericht. Vanaf dan zet het MMC in op doorontwikkeling op het gebied van onder meer Business Intelligence, gebruik en zelfroosteren.”

Heeft jouw organisatie ook de behoefte aan ondersteuning bij de implementatie en/of funtioneel beheer van workforce planning- en roostersoftware? Plan dan direct een online kennismakingsgesprek in met één van onze objectieve experts en ontdek meer.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is oprichter en objectieve expert bij Planbizz. Ruim 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn passie voor het ondernemerschap, heeft hij een grote liefde voor praktische filosofie.

Gerelateerde artikelen

Hoe beheer je gebruikersautorisaties in planning software?

Hoe beheer je gebruikersautorisaties in planning software?

In veel branches die planning software gebruiken, wordt gewerkt met data over de organisatie en haar medewerkers. Denk hierbij alleen al aan de gezondheidszorg en overheid. Ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens kan leiden tot mutatie van belangrijke bedrijfsdata of problemen met het functioneren van de software. In dit artikel bespreken we wat een goed beheer van gebruikersautorisaties in planning software zo belangrijk maakt en waarom veel organisaties op dit gebied steken laten vallen.
Lees meer
Zo verbeter je kennis van planning software bij gebruikers

Zo verbeter je kennis van planning software bij gebruikers

Veel organisaties hebben moeite om het maximale uit planning software te halen. Vaak ligt onvoldoende kennis bij roosteraars en andere relevante gebruikers hieraan ten grondslag. Zonder de juiste kennis van een planningspakket verlopen organisatieprocessen ten aanzien van roostering en planning stroever, met als gevolg een lagere productiviteit en medewerkerstevredenheid. Hieronder leggen we uit hoe het goed inrichten van functioneel beheer dit probleem oplost door kennisverbetering bij planners en roosteraars te bevorderen.
Lees meer
Jetty Huberts

Expert Aan Het Woord Jetty Huberts

Planbizz helpt organisaties in de gezondheidszorg en publieke sector bij de selectie, inkoop, implementatie en het functioneel applicatiebeheer van planning- en roostersoftware. Maar wie zijn de mensen achter Planbizz? Hoe zijn ze hier terecht gekomen? En hoe bevalt het werken bij Planbizz? In de reeks Expert aan het woord ontmoet je onze planning experts. Met in deze editie: Jetty Huberts.
Lees meer