blog5_zelfroosteren

Zelfroosteren faciliteren met planningssoftware

Tegenwoordig volgen technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Een voorbeeld hiervan is de software die zelfroosteren faciliteert. Zelfroosteren is een flexibele planningssystematiek  waarbij werknemers zichzelf op openstaande diensten inplannen. Zo kiezen werknemers zonder tussenkomst van de werkgever of planner hun werktijden. Daar tegenover staat dat werknemers de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen om aan de bezettingseisen te voldoen. Zelfroosteren lijkt steeds meer aan populariteit te winnen en dat is niet voor niets.

Zelfroosteren als succesfactor

Zelfroosteren heeft de potentie de productiviteit en flexibiliteit van een organisatie en instelling te verbeteren. Zo stijgt de productiviteit vaak gemiddeld met 5 procent. Dit geldt vooral wanneer er gebruik wordt gemaakt van innovatie planningssoftware die zelfroosteren faciliteren. Met werknemerstevredenheid en efficiëntie als gevolg.

Werknemerstevredenheid

Allereerst neemt de werknemerstevredenheid toe door de ervaren autonomie en controle onder werknemers. Deze ervaring wordt gefaciliteerd door planningssoftware die online zelfroosteren mogelijk maken waar en wanneer je wilt. Bijbehorende apps doen er nog een schepje boven op en maken zelfroosteren toegankelijker dan ooit. Met een druk op de knop is een werknemer ingepland en heeft inzicht in hun eigen actuele rooster. Net zo gemakkelijk ruilt een werknemer bij nader inzien een dienst met een collega, wat indicatief is voor het flexibele karakter van zelfroosteren. Deze flexibiliteit maakt dat werk en privé beter te combineren zijn en werknemers vaak niet meer terug willen naar traditionele planningssystematiek. Kortom, zelfroosteren draagt bij aan het boeien en binden van werknemers en gaat hand in hand met duurzame inzetbaarheid.

Efficiëntie

Tijd is geld en dat is precies waarom planningssoftware die zelfroosteren faciliteren geld besparen. De software leert van het verleden en is daardoor instaat om adequate inschattingen van de benodigde capaciteit kwantiteit en kwaliteit te genereren. Op basis van deze inschatting worden de diensten opengesteld waar de werknemers zich op kunnen inschrijven. Vervolgens is het opnieuw de software die een compleet rooster vormt en daarbij automatisch controleert of het rooster voldoet aan de bezettingseisen, Arbeidstijdenwet, CAO en afspraken met de OR. Dit grotendeels geautomatiseerde proces werkt kostenbesparend. Immers, de planner krijgt een andere rol of is zelfs overbodig.

Er kan gesteld worden dat zelfroosteren binnen planningssoftware waarde levert. Een toename in werknemerstevredenheid en efficiëntie leidt tot verbetering van productiviteit en flexibiliteit. Opzoek naar planningssoftware met de functionaliteiten voor zelfroosteren? Lees dan onze tips in de blog: Tips voor een succesvolle keuze van plannings- of tijdregistratiesoftware.  Met deze tips selecteer je de best passende software die waarde toevoegt. Benieuwd wat planningssoftware nog meer kan betekenen? Klik dan op de link voor een uitgebreid overzicht.

Laat je reactie achter